הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת סע"ש 21976-07-20

לפני: כב ' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובע:
חוסיין זנגריה
ע"י ב"כ עו"ד עמאד עברי
-
הנתבעת:
מודגל מתכת (99) בע"מ 512780883
ע"י ב"כ עו"ד יניב נשיא

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפני כב' הרשם אביעד אברגיל ביום 25/1/2021 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין אפס עד לסכום של 30,000 ₪.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 22,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 10/7/2020 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.
האגרה תוחזר לתובע בכפוף לאמור בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008.
3. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
ניתן היום, כ"ט שבט תשפ"א, (11 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .