הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת סע"ש 164-07-19

לפני:
כב' הרשמת מירב ניר שלו
התובע:
בני פרץ
ע"י ב"כ: עו"ד אביהוא אהרון
-
הנתבעת:
מוסך סופר רכב בע"מ, ח.פ. 513375972
ע"י ב"כ: עו"ד פרדי גילדר
החלטה
הצדדים יגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים:
1. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו וזאת, עד לא יאוחר מיום 02/03/2020. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת התביעה. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבעת.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה וזאת, תוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובע. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת ההגנה. עותק ישלח ישירות לב"כ התובע.

2. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ללא התראה נוספת. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.

3. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לצד שכנגד.

4. מזכירות – מעקב בהתאם.

ניתנה היום, ד' שבט תש"פ, (30 ינואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

הוקלד על ידי פאדיה סכראן