הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ד"מ 48007-11-19

לפני:

כב' השופטת הבכירה אורית יעקבס

התובעת
זוהר יפרח

-
הנתבעת
מעיין החינוך התורני 580121952
ע"י ב"כ עו"ד עדיאל גלס ועו"ד מנשה לוי

פסק דין

1. במסגרת הדיון המהיר שהתקיים לפניי, ביום 10/9/20, כ דן יחיד וזאת בהתאם לבקשת הצדדים (עמ' 1 שורות 12-13 לפרוטוקול) ולאחר ש שמעתי את הצדדים וכן לאחר שהתקיים, בהסכמתם, דיון שלא לפרוטוקול, הועלתה האפשרות כי פסק הדין בתיק זה יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) על בסיס כל החומר שבתיק ועל סמך טענ ות הצדדים בדיון וכן על סמך טענות שיוכלו להוסיף כסיכומים בע"פ. או אז המשיכו הצדדים להעלות טענותיהם ואף יצאו להפסקה במטרה לנסות ולהגיע להסכמה כוללת אולם משהדבר לא עלה בידם הם חזרו לאולם והודיעו על הסכמתם לאפשרות הנ"ל ובהתאם לכך ניתנה ההחלטה הבאה:"הריני נותנת בזאת תוקף של החלטה להסכמות הצדדים לפיהן פסק הדין בתיק זה יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), וזאת לאחר שמהתביעה נמחק רכיב של אי מתן הודעה מוקדמת (2,000 ₪). פסק הדין יינתן על סמך כל החומר המצוי בתיק, על סמך הדברים שטענו הצדדים לפרוטוקול עד כה ועל סמך סיכומים קצרים אותם יגידו כעת וכן על סמך כל מסמך שירצו לצרף" (עמ' 6 שורות 13-18 לפרוטוקול).
הצדדים המשיכו לטעון טענותיהם ובשלב מסויים אף הגיעו להסכמה אשר ליום האחרון בו עבדה התובעת אצל הנתבעת ובהתאם לכך ניתנה ההחלטה הבאה: "בהתאם לדברי הצדדים ולמען הסר ספק הריני קובעת כי יומה האחרון של התובעת אצל הנתבעת היה ביום 16/9/19 כאשר מעבר ליום זה כבר לא עבדה אצל הנתבעת ולא היתה עובדת שלה" ( עמ' 9 שורות 15-17 לפרוטוקול).
בהמשך הוסיפו הצדדים וחידדו את טענותיהם ואף הגישו מסמכים מעבר לאלו שצרפו לכתבי טענותיהם ולכן קבע ביה"ד, בסיום הדיון המהיר כך:"לאחר שבית הדין יעיין בכל החומר שבתיק לרבות התכתובות, התלושים והמסמכים שהגישו הצדדים במהלך הדיון, הוא ייתן את פסק דינו בהתאם למתווה המוסכם אשר קיבל תוקף של החלטה" (עמ' 10 שורות 19-21 לפרוט וקול).

לפיכך ובהתאם לכך, ניתן כעת פסק דין זה.

2. לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק, לרבות כתבי הטענות שהוגשו, על נספחיהם ולרבות המסמכים שהגישה התובעת והמסמכים שהגיש ב"כ הנתבעת במעמד הדיון המהיר ולאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים כפי שמצאו ביטוי בדיון הנ"ל הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום 10,500 ₪ ( להלן:"סכום פסק הדין"), אשר יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולם בתוך 30 יום.

ניתן היום, כ"ד אלול תש"פ, (13 בספטמבר 2020), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית,
שופטת בכירה