הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ד"ט 44171-07-14

לפני: כב' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

נציג ציבור (עובדים): מר מימון אבוקרט
נציג ציבור (מעסיקים): גב' אורנה כבירי

התובעת:
התאחדות התעשיינים בישראל,
מס' תאגיד 589910587
ע"י ב"כ עו"ד יעל בכור

-

הנתבעת:
פריורטק בע"מ, ח.פ. 520037797
ע"י ב"כ עו"ד נדב אבידור

פסק דין

1. ביום 8/7/20 הגיעו ב"כ הצדדים להסדר שלהלן:

" מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מודיעים לבית הדין כי הגענו להסכם פשרה אשר לפיו, בית הדין יפסוק בהליך על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט ללא נימוקים.
הסכום שייפסק על ידי בית הדין ינוע בין 10,000 ₪ ל- 95,000 ₪ בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס.
הסכום שייפסק ישולם על ידי הנתבע ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כפי שייקבע על ידי בית הדין.
בית הדין ישקול את מכלול טיעוני הצדדים לרבות הטיעונים המשפטיים שהועלו בתיק 22113-07-18
מובהר בזאת כי הסדר זה מתייחס לדמי טיפול ארגוני עד לשנת 2019 (כולל).
עם ביצוע האמור לעיל, לא יהיה לצד טענה כלשהי כלפי משנהו בגין התקופה שעד 2018 (כולל).
אנו מבקשים לתת להסדר זה תוקף של החלטה."
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לאור כל האמור לעיל, ולאחר שבחנו את טיעוני הצדדים ובשים לב להסכמות ב"כ הצדדים ולסמכותנו לפסוק לפשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט , אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 42,500 ₪ בצירוף מע"מ וזאת ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1/8/20 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן עד לביצוע מלוא התשלום.
היה ותשלום כלשהו לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

3. למען הסר ספק, התשלום מתייחס לתשלום דמי טיפול ארגוני עד לשנת 2019 (כולל).

4. בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ב תמוז תש"פ, (14 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_______________ _______________ ______________
מר מימון אבוקרט מוסטפא קאסם גב' אורנה כבירי
נציגת ציבור עובדים שופט, סגן הנשיא נציג ציבור מעסיקים