הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ד"ט 22113-07-18

לפני: כב ' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

נציג ציבור (עובדים) מר מימון אבוקרט
נציג ציבור (מעסיקים) גב' אורנה כבירי

התובעת:
התאחדות התעשיינים בישראל
חברות 589910587
ע"י ב"כ עו"ד יעל בכור
-
הנתבעת:
לינרו לייט בע"מ חברות 512380403
ע"י ב"כ עו"ד נדב אבידור

פסק דין

1. ביום 8/7/20 הגיעו ב"כ הצדדים להסכמות שלהלן:

"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מודיעים לבית הדין כי הגענו להסכם פשרה אשר לפיו, בית הדין יפסוק בהליך על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט ללא נימוקים.
הסכום שייפסק על ידי בית הדין ינוע בין 10,000 ₪ ל- 85,000 ₪, בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס.
הסכום שייפסק ישולם על ידי הנתבעת ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כפי שייקבע על ידי בית הדין.
מובהר בזאת כי הסדר זה מתייחס לדמי טיפול ארגוני עד לשנת 2018 (כולל).
עם ביצוע האמור לעיל, לא יהיה לצד טענה כלשהי כלפי משנהו בגין התקופה שעד 2018 (כולל).
אנו מבקשים לתת להסדר זה תוקף של החלטה."
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לאור כל האמור לעיל, ולאחר שבחנו את טיעוני הצדדים, ובהתאם להסכמות ב"כ הצדדים וסמכותנו לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 37,000 ש"ח בצירוף מע"מ וזאת ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1/8/20 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן עד לביצוע מלוא התשלום.
היה ותשלום כלשהו לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

3. למען הסר ספק, הסכום הנקוב לעיל מתייחס לתשלום דמי טיפול ארגוני עד לשנת 2018 (כולל).

4. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"א תמוז תש"פ, (13 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

מר מימון אבוקרט
נציג ציבור (עובדים)

מוסטפא קאסם שופט , סגן הנשיא

גב' אורנה כבירי
נציג מעבידים