הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 6735-05-19

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
נידאל מנסור
ע"י ב"כ: עו"ד איימן חג'ה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. במכתבו מיום 29/5/2018, דחה הנתבע את תביעת התובע להכיר באירוע מיום 12/05/2017, כתאונת עבודה, כאמור בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
כנגד מכתב דחיה זה הוגשה התביעה אשר לפני.

2. ביום 15/7/2020, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום הכירורגיה, על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין הליקוי לו טוען התובע לבין האירוע מיום 12/05/2017, וזאת בהתאם להוראות סעיף 79 לחוק .

3. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. התובע יליד 08/06/1982.
ב. התובע, פיזיותרפיסט במקצועו העובד כשכיר במשרד החינוך ועבודתו מתבצעת בגנים טיפוליים וכן בבית ספר סווא - נצרת המיועד לתלמידים אוטיסטים בגילאים 7-21 שנים.
ג. ימי עבודתו הינם ב' – ו' משעה 08:00 בבוקר ועד 15:00 אחה"צ וזאת בהתאם לדרישות העבודה.
ד. ביום 12/05/2017, יום ו' בשבוע, בשעה 12:00-13:00 לערך, במהלך עבודתו של התובע בחדר טיפולים בבית הספר במתן טיפול מוטורי לאחד התלמידים הכולל פעילות ספורט, התובע הרים הליכון כבד (כ- 100ק"ג) על מנת להזיזו ממקומו ופתאום תוך כדי ההרמה הרגיש כאבים חזקים במפשעות, בעיקר מצד ימין (להלן: "התאונה").
ה. התובע הפסיק מיד את עבודתו וחזר לביתו וכן טיפול בעצמו בעזרת קרח וכן פיזיותרפיה וטיפולים להורדת הכאב.
ו. מאחר והכאבים והנפיחות לא פחתו ואף גברו, התובע פנה ביום 15/05/2017 (יום ב') לרופא המשפחה, ד"ר עאיד ח'ורי , אשר הפנה אותו לביצוע צילום אולטרסאונד רקמות רכות למפשעות. כמו כן המליץ הרופא על מנוחה והמשך מעקב רפואי.
ז. התובע לא עבד בימים 13/05/2017 ו- 14/05/2017 (שבת וראשון ימי המנוחה השבועית) ולאחר מכן מיום 18/09/2017 ועד ליום 10/11/2017.
רצ"ב אישור רפואי המתעד את הרישום מקופ"ח מיום 15/05/2017 וסימונו א'.
רצ"ב האישור הרפואי מרופא המשפחה מיום 16/09/2019, המתעד אף הוא את הרישום מקופ"ח מיום 15/05/2017 אודות התאונה ונסיבותיה וסימונו ב'.
רצ"ב תעודות רפואיות לנפגע בעבודה וסימונן ג'.
רצ"ב בדיקות US מיום 09/06/2017 ומיום 18/05/2018 וסימונן ד'.
ח. עקב התאונה סבל התובע לדבריו מכאבים ונפיחות והגבלות ב מפשעה מצד ימין. התובע היה במעקב רפואי ונזקק לטיפולים רפואיים ותרופתיים לרבות התערבות ניתוחית ולרבות פיזיותרפיה.
ט. התובע עבר ניתוח לתיקון הבקע המפשעתי ולצורך כך הוא אושפז בבית החולים נצרת מיום 18/09/2017 ועד ליום 19/09/2017.
י. עוד יצוין כי תחילה היה חשד לבקע כאשר במהלך הניתוח היתה סברה כי המדובר בליפומה אולם בסופו של דבר התברר כי המדובר בחשד לבקע וכי התובע יצטרך לעבור ניתוח חוזר לתיקון המצב, הכל כמפורט באישור הרפואי מרופא המשפחה ד"ר עאיד ח'ורי מיום 10/05/2018 .
יא. לדבריו של התובע כתוצאה מהליקוי ממנו הוא סובל, הוא ממשיך לסבול מכאבים והגבלות קשות בכל פעולה לרבות בשיעול, בעמידה, בהליכה, בישיבה ועוד.
כמו כן, התובע אינו מסוגל לדבריו לבצע כל פעילות ספורטיבית מכל סוג שהוא ועוד, ונזקק לטיפולים רפואיים עד עצם היום.
יב. בתאריך 10/05/2018, התובע הגיש לנתבע תביעה לדמי פגיעה וכן תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.
העתק מטופס התביעה לדמי פגיעה ומטופס התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה מצורפים להחלטה זו.

4. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. החומר הרפואי שנתקבל מקופת חולים לאומית, לבקשת הנתבע.
ב. החומר הרפואי שנתקבל מבית נצרת, לבקשת הנתבע.
ג. המסמכים הרפואיים שצרף התובע לתביעתו.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל יסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

5. לאור המפורט לעיל, הנני ממנה את פרופ' ראובן אורדע כמומחה רפואי מטעם בית הדין. שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

6. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

7. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. בחוות דעתו מתבקש כב' המומחה להשיב על השאלות שלהלן:
א. מהי המחלה או מהו הליקוי הרפואי ממנו סבל המערער באירוע מיום 12/05/2017, כפי שפורט לעיל?
ב. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשותו של האירוע?
אם כן – נא לפרט את הנתונים הקליניים המוכחים תוך הפנייה למסמכים רפואיים.
ג. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזה מידה?

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, א' אב תש"פ, (22 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת