הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 6735-05-19

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
נידאל מנסור
ע"י ב"כ: עו"ד איימן חג'ה

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבע מיום 11/10/20, להפניית שאלות הבהרה נוספות למומחה הרפואי מטעם בית הדין (להלן: "הבקשה").

2. בתגובתו מיום 3/11/20, התובע התנגד לבקשה.

3. רקע - בהחלטה מיום 22/7/20, ובהסכמת הצדדים, מונה פרופ' ראובן אורדע כמומחה רפואי מטעם בית הדין (להלן: "המומחה"), על מנת שייתן את חוות דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין הליקוי לו טוען התובע לבין האירוע מיום 12/5/17 . חוות דעתו של המומחה נתקבלה ביום 29/7/20 . בהחלטה מיום 11/9/20, נתקבלה בקשת הנתבע להפניית שאל ת הבהרה למומחה. תשובת המומחה לשא לת ההבהרה אשר הופנתה אליו נתקבלה ב יום 16/9/20.

4. דיון והכרעה – לאחר שעיינתי בבקשה, תגובת התובע, חוות דעתו של המומחה, תשובותיו לשאלות ההבהרה וכן כלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להתקבל.

5. בהנחייה מס' 15.ב. להנחיות נשיאה בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופטת ורדה וירט-ליבנה, בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים, נקבע כך:
"ככלל, על הצדדים לרכז את שאלות ההבהרה למומחה לכדי בקשה אחת שתופנה אליו לאחר שנתן את חוות דעת. יחד עם זאת רשאי בית הדין לאפשר שאלות הבהרה נוספות בהתקיים תנאי מהתנאים הבאים: השאלות חיוניות לצורך הבהרת חוות דעתו של המומחה או למתן הכרעה בתיק; השאלות נובעות מתשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה המקוריות. בשקלו בקשה כאמור יביא בית הדין בחשבון כי שאלות ההבהרה באותו תחת חקירתו הנגדית של המומחה הרפואי.".

6. אי לכך, המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה הנוספות שלהלן:
א. התובע נותח במפשעה ימנית ביום 18/9/17, לאחר שאובחן כי קיים חשד לבקע. בסיכום אשפוז מבית חולים נצרת מיום 19/9/17, נרשם: "בוצע כריתת הליפומה אין עדות לבקע מפשעתי".
ביום 18/5/18, התובע ביצע בדיקת US שהדגימה בקע מפ שעתי מימין. מהחומר הרפואי לא עולה כי התובע נותח.
האם לדעתך הבקע המפשעתי שהודגם בבדיקת ה- US מיום 18/5/18, הוא למעשה ל יפומה ולא בקע?
נא הסבר תשובתך.

ב. בהתחשב במועד קרות התאונה - 12/5/17, האם לדעתך קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הבקע המפשעתי שהודגם בבדיקת ה- US מיום 18/5/18?
שימת לב המומחה גם לרישום "תוצאות בדיקת US" מיום 9/6/17 אשר לפיו, בין היתר, נמצא "בקע מפשעתי מימין".
רצ"ב תוצאות בדיקות ה- US הנ"ל.

7. יש לציין כי שאלת קיומו של בקע מפשעתי בסמוך לאחר התאונה מושא ההליך, הינה שאלה חיונית ביותר לבירור התובענה. דווקא לאור טענת התובע לפיה ניתנה "אבחנה מוטעית" על ידי הרופא אשר ביצוע את הניתוח ביום 18/9/17, יש מקום להבהרת נקודה זו וקבלת התייחסות מלאה מטעם המומחה. בנוסף, מצאתי טעם בטענת התובע לפיה בקע מפשעתי אובחן כבר בבדיקת US מ יום 9/6/17, ומכאן הונחו לפני המומחה שתי בדיקות ה- US הנ"ל.
8. כב' המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 21 יום מיום קבלת החלטה זו.

9. מזכירות בית הדין תעביר למומחה החלטה זו יחד עם התיעוד הרפואי.
שכרו של המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

512937110. לאחר קבלת חוות הדעת המשלימה, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום, על מנת להשלים את טיעוניהם, שאם לא כן, ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.
467831

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, (17 נובמבר17 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת