הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 56646-05-19

לפני:
כב' השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים): מר ג'ואד אגבאריה
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' נעמה מנדלר

התובע:
אומיר בולוס

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. התובע סובל מליקוי בידיו (להלן: "הליקוי"), וזה לטענתו נגרם לו עקב עבודתו.
תביעת התובע להכיר בליקוי ממנו הוא סובל כנובע מתנאי עבודתו נדחתה, מהנימוק שאין קשר בין מצבו הרפואי לבין תנאי העבודה.

מכאן התביעה שבפנינו.

2. הצדדים הסכימו כי ימונה מומחה רפואי לעניין הקשר הסיבתי בין הליקויים מהם סובל התובע לבין תנאי עבודתו, וזאת על בסיס התשתית העובדתית שפורטה בתצהירו של התובע (מצ"ב).

3. אשר על כן, לצורך דיון בשאלת הקשר הסיבתי – רפואי בין הליקוי ממנו סובל התובע לבין תנאי עבודתו כמתואר לעיל, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את ד"ר פעילן ז'ק (יעקב), כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה.
שכר טרחתו של המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

4. כב' המומחה מתבקש להשיב על השאלון המצורף להחלטה זו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום ממועד קבלת עותק החלטה זו.

5. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

6. יש להעביר למומחה את כלל החומר הרפואי שהוגש בתיק, לרבות החומר הרפואי שצורף לכתב התביעה ותצהיר העדות הראשית שהגיש.

7. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום, ב' אדר תש"פ, (27 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר גו'אד אגבאריה
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

גב' נעמה מנדלר
נציגת ציבור מעסיקים

שאלון למומחה רפואי

1. מהן המחלות או הליקויים שמהם סובל התובע בידיים?

2. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקויים מהם הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקויים עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

3. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקויים, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקויים, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקוייו של התובע עקב עבודתו נגרמו על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוייו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

4. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקויים ביחס לגורמים האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקוייו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).