הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 46711-07-18

לפני כב' השופטת הבכירה אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר אדהם פלאח
נציג ציבור (מעסיקים): מר אליאס ג'טאס

התובעת:
יפית כהן
ע"י ב"כ עו"ד יצחק פז
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

1. בהתאם להסכמת הצדדים ובהמשך להחלטות מיום 21/5/20 ומיום 1/6/20 הרינו ממנים בזאת את: מר אלכס טקצ'מן - קרן מעבדות גהות, הגדוד העברי 25, ת.ד. 491 אשקלון 78104 כגהותן - מומחה בהליך, לצורך מתן חוות דעת (להלן: "הגהותן").

2. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובעת ילידת שנת 1968, עובדת מרכז רפואי זיו בצפת (להלן:"בית החולים") בתור מנהלת מערך הטקסטיל במקום וזאת החל משנת 1993.
ב. ביום 3/7/17 הגישה התובעת לנתבע תביעה להכיר בליקוי בריאותיה כפגיעה בעבודה מאחר ולטענתה תנאי עבודתה גרמו למחלת הריאות ממנה היא סובלת.
ג. במהלך יום העבודה שהתה התובעת, ברוב שעות עבודתה, באולם שנקרא "אולם הטקסטיל" בבית החולים.
ד. אולם הטקסטיל הינו חדר שנמצא במרתף בית החולים ואורכו 10-12 מטר, ורוחבו 6-8 מטר. אולם זה משמש את העובדים למיון כביסה ולחלוקת כביסה נקיה של בית החולים. התובעת שימשה אחראית על העובדים (רצ"ב תמונות אולם הטקסטיל וסידורי הכביסה בו: ת/6 א - ת/6 ז).
ה. באולם הטקסטיל אין חלונות אך מותקנת בו מערכת ליניקת אוויר. בית החולים ביצע אחזקה שוטפת למערכת האוורור והסינון של בית החולים, בהתאם לנהלי משרד הבריאות (מצ"ב אישור).
ו. לטענת התובעת מחלתה נגרמה כתוצאה מהעובש והפטריות ברחבי אולם הטקסטיל (לענין הרטיבות והעובש כבוד המומחה מופנה לתמונה שמצורפת). בנוסף, לטענת התובעת היא נחשפה לסירוגין לתקופות קצרות מאוד במהלך יום עבודתה, ל"לחות", החדר הכביסה של בית החולים אשר נמצא בקומה אחת מעל אולם הטקסטיל (להלן:"חדר הכביסה"). התובעת לא עבדה בחדר הכביסה ולא היתה כובסת אלא נכנסה לחדר הכביסה מתוקף תפקידה כמנהלת מערך הטקסטיל. יצויין כי בחדר הכביסה קיימים חלונות שהיו פתוחים באופן קבוע וכי במקום היו מותקנים מאווררים.
ז. כבוד המומחה כפוף לעובדות שלעיל והוא מתבקש להתעלם מהקביעות העובדתיות ביחס לתנאי עבודת התובעת אשר צויינו בחוות הדעת של ד"ר סקולסקי אשר הוגשה מטעם התובעת.

3. כבוד הגהותן מתבקש להכין חוות דעת, בשאלות הבאות:
א. מהם זני העובש והפטריות להם נחשפה התובעת באולם הטקסטיל, במהלך עבודתה רבת השנים בתור מנהלת מערך הטקסטיל במרכז רפואי זיו, מאז שנת 1993?
ב. מה היתה היקף החשיפה הנשימתית של התובעת לאו תם זני עובש ופטריות?
ג. מהו ריכוז הנבגנים שהיה באוויר באולם הטקסטיל במהלך שנות עבודתה של התובעת שם והאם הוא חורג מהתקן ואם כן באיזו מידה?
ד. האם הלחות לה נחשפה התובעת לסירוגין בחדר הכביסה בו שהתה לתקופות קצרות מאוד במהלך יום עבודתה (הכל כמפורט ב"עובדות המ וסכמות") היתה ברמה חריגה שיכלה לגרום לנזק?
ה. האם המערכת ליניקת אוויר הנמצאת באולם הטקסטיל נטרלה את אותה חשיפה נשימתית, ככל שהיתה?

4. כבוד הגהותן ייתן את חוות דעתו, על יסוד כל החומר המצוי בתיק, לרבות חוות דעתו של המומחה הרפואי שמונה בתיק ותשובותיו לשאלות ההבהרה ואשר העתקו יצורף להחלטה שתועבר אליו, בנוסף לעיון בחומר זה, יפעל הגהותן לביצוע סיור ב מקום עבודתה של התובעת במרכז רפואי זיו, כאשר בא כח התובעת הוא שידאג להמציא לתיק, בהקדם האפשרי, את פרטי הגורם במרכז הרפואי איתו צריך כבוד הגהותן ליצור קשר כדי לתאם סיור במקום לצורך התרשמות מן הדרוש ולצורך גיבוש עמדתו בשאלות דלעיל.
לאחר שיתקבלו פרטי ההתקשרות יתאם כבוד הגהותן את הסיור מראש עם המפעל וכן עם באי כח הצדדים, אשר יהיו רשאים להצטרף לסיור האמור.
למותר לציין כי גם התובעת תהיה רשאית להצטרף לסיור.

5. ככל שהגהותן לא יצליח לגבש עמדתו על יסוד המסמכים שיצורפו להחלטת מינויו, ויידרשו לו נתונים נוספים, הוא יוכל לפנות לבית הדין בבקשה להורות לכל גורם שהוא, להעביר לו את הנתונים הנחוצים לשלם השלמת חוות הדעת, זאת מבלי שלצדדים תהיה הזכות להתנגד לכך.

6. שכר טרחתו של הגהותן ישולם לו, במישרין ובחלקים שווים, ע"י הצדדים.

7. הגהותן מתבקש לעשות מאמץ להגיש את חוות דעת בתוך 30 יום מיום שישולם לו שכרו.

ניתנה היום, י' בסיוון תש"פ, 2 ביוני 2020 , בהעדר הצדדים.

מר אדהם פלאח
נציג ציבור (עובדים)

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

מר אליאס ג'טאס
נציג ציבור (מעסיקים)