הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 3809-10-19

לפני:
כב' השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים): מר ג'ואד אגבאריה
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' נעמה מנדלר
התובע:
עבדאללה סקר
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. התובע לקה ביום 10.5.18 באוטם שריר הלב, אשר לטענתו נבע מאירוע חריג שאירע לו במסגרת עבודתו באותו יום.

פניית התובע לנתבע, להכיר באוטם שריר הלב כתאונת עבודה נדחתה, על בסיס הנימוקים הבאים: לא ארעה לתובע פגיעה בעבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995; לא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין מחלתו לבין ההתרחשות הנטענת בעבודתו; המדובר במחלה טבעית.

מכאן התביעה שלפנינו.

2. הצדדים הסכימו כי בית הדין ימנה מטעמו מומחה רפואי על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין האירוע מיום 10.5.18 לבין מצבו הרפואי של התובע, וזאת על בסיס המצב העובדתי כדלקמן –

התובע יליד שנת 1954.
התובע עבד בתור מאבטח בתחנה המרכזית עפולה מטעם חברת כוח אדם.
ביום 10.5.2018 התובע התחיל את עבודתו בשעה 6:00 בבוקר, כאשר עבודתו כללה בדיקה של נוסעים הנכנסים לארץ כאשר במסגרת תפקידו היה מבצע בדיקה פיזית, מתשאל ומעכב נבדקים.
באותו יום בשעה 9:00 בבוקר התגלה וויכוח בינו לבין מאבטח נוסף (להלן: "האירוע"). מיד אחרי הוויכוח התובע הרגיש כאבים בחזה וקשיי נשימה.

במהלך אותו יום התובע הגיע לביה"ח.

3. יש להעביר למומחה את כלל החומר הרפואי שהוגש בתיק, לרבות החומר הרפואי שצורף לכתב התביעה.

4. לצורך קביעת הקשר הסיבתי הרפואי בין הליקוי ממנו סבל התובע בלבו לבין האירוע מיום 10.5.18, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את פרופ' שמואל גוטליב כמומחה רפואי בתחום הקרדיולוגיה.

5. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מקבלת החלטה זאת.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

שכ"ט המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

7. המותב מסמיך את אב בית הדין לנסח שאלות למומחה וכן להתייחס לבקשה לשאלות ההבהרה, ככל שיידרש.

8. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום, ב' אדר תש"פ, (27 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר גו'אד אגבאריה
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

גב' נעמה מנדלר
נציגת ציבור מעסיקים

שאלון למומחה

א.   מהי המחלה ממנה סבל התובע, כמפורט במסמכים הרפואיים, בעת אשפוזו ב- 10.5.18?

ב. האם קיים לדעת המומחה, ברמת הסתברות העולה על 50%, קשר סיבתי בין האירוע מתאריך 10.5.18 כפי שתואר בהחלטת בית הדין, לבין המחלה שאובחנה אצל התובע באשפוזו שהחל ביום 10.5.18?  דהיינו, איזו מבין שתי האפשרויות הבאות יותר סבירה: הראשונה – יש קשר סיבתי בין האירוע לבין אירוע הלב; השנייה – אין קשר סיבתי בין האירוע לבין אירוע הלב?

ג.    אם בתשובה לשאלה א' יקבע כי האפשרות הראשונה היא סבירה יותר, אנא השב
על השאלה הבאה: האם סביר יותר להניח כי אירוע הלב היה מתרחש במועד בו אירע, גם אלמלא התרחש האירוע בעבודה, או שמא אלמלא קרה האירוע בעבודה, היה מועד התרחשותו של אירוע הלב נדחה למועד מאוחר יותר?