הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 18393-11-19

25 פברואר 2020
לפני:
כב' השופט מוסטפא קאסם

התובעת:
אבו ראס נוהילה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

הצדדים הסכימו כי בית הדין ימנה מומחה אשר יתייחס לשאלה האם היה צידוק רפואי לאישור שמירת ההיריון שניתן לתובעת.

להלן העובדות הדרושות לקבלת חוות הדעת –

התובעת ילידת שנת 1988.
התובעת עבדה כמרפה בעיסוק ובנוסף בעבודה משרדית במשרד תיירות.
לתובעת אושרה גמלת שמירת היריון לתקופה מיום 6/3/19 ועד ליום 12/6/19 ונדחתה עבור התקופה מיום 1/12/18 ועד ליום 5/3/19 (להלן: "התקופה שבמחלוקת").

יש להעביר למומחה את כלל החומר הרפואי שהוגש בתיק, לרבות החומר הרפואי שצורף לכתב התביעה.

הננו ממנים את פרופ' יוסף שנקר כמומחה מטעם בית הדין.
שכ"ט המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מקבלת החלטה זאת.

בחוות דעתו מתבקש כב' המומחה לענות על השאלה הבאה:

האם היעדרותה של התובעת מעבודתה בתקופה שבמחלוקת הייתה מתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן אותה או את עוברה?

עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.

ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום, ל' שבט תש"פ, (25 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.