הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת ב"ל 15361-01-20

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
סולומון סומחייב
ע"י ב"כ: עו"ד לימור אסלן
מטעם הלשכה לסיוע משפטי

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. תביעת התובע להכיר באירוע מיום 27/04/2019, כתאונת עבודה, נדחתה על ידי הנתבע במכתב דחיה מיום 21/07/2019.
כנגד ההחלטה הנ"ל הוגשה התביעה אשר לפני.

2. ביום 20/07/2020, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום האורתופדי, על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין האירוע לו טוען התובע מיום 27/04/2019, לבין תקופת האי כושר הנתבעת.

3. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. התובע יליד 1969 בן 50 שנים.
ב. התובע עבד כשבועיים ימים במפעל תמ"מ בשדה התעופה נתב"ג דרך חברת כוח אדם תגבור במחלקת תוצר. ימי עבודתו היו: ראשון עד חמישי, ושעות עבודתו היו בין 14:30-22:00, ואף עבד כמה לילות משעה 22:00-06:00.
ג. במסגרת עבודתו הנ"ל הכין אוכל המיועד למטוסים ולאחר מכן דאג לקחת את הסנדוויצים המוכנים אל תוך עגלות העולות ויורדות באמצעות מעלית.
ד. בתאריך 27/04/2019 בעת ביצוע עבודתו, תוך כדי העמסת אוכל בקונטיינרים לצורך העברתו למטוסים, תוך כדי התניידות בין קומות מהמבנה עלה התובע עם העגלה לקומה 1 של המפעל. ההתניידות בין הקומות הינה באמצעות מעלית פתוחה. התובע נפל מהמעלית בגובה 1.5 מטר ו כתוצאה מכך נפגע בראש ובגב.
ה. מיד לאחר התאונה רצו להזמין לתובע אמבולנס, אך הוא נשאר לנוח בעבודתו כשהוא כאוב כתוצאה מהנפילה.
ו. התובע נוטל כדורים בשל בעיות נפשיות עקב תאונת עבודה אחרת משנת 1999.
ז. ביום 28/04/2019 התובע הגיע לעבודתו ועבד בקושי רב וביום 29/04/2019 הגיע לעבוד אך בשל הכאבים הרבים עבד כשעה וחצי ופונה לביתו לצורכי מנוחה.
ח. התובע שכב בביתו ורק עם קבלת תור ביום 05/05/2019 נבדק על ידי הרופאה. כתוצאה מפגיעתו הומלץ לו על אי כושר מ- 28/04/2019 ועד 31/07/2019. כמו כן נשלח לסדרת בדיקות עקב מצבו לרבות בדיקת CT.

4. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. החומר הרפואי שנתקבל ממכון מור , בהתאם לבקשת הנתבע.
ב. המסמכים הרפואיים שצרף התובע לתביעתו.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל יסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

5. לאור המפורט לעיל, הנני ממנה את ד"ר דוד אנג'ל כמומחה רפואי מטעם בית הדין. שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

6. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

7. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. בחוות דעתו מתבקש כב' המומחה להשיב על השאלות שלהלן:
א. מהי המחלה או מהו הליקוי הרפואי ממנו סבל המערער באירוע מיום 27/04/2019 , כפי שפורט לעיל?
ב. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשותו של האירוע? אם כן – נא לפרט את הנתונים הקליניים המוכחים תוך הפנייה למסמכים רפואיים.
ג. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזה מידה?
ד. האם יש קשר סיבתי בין האירוע מיום 27/04/2019 לבין תקופת האי כושר מיום 28/04/2019 עד ליום 31/07/2019, ואשר בגינה הגיש התובע לנתבע תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ו תעודות רפואיות נוספות, אשר מצורפות להחלטה זו?

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, (23 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת