הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים צ"ו 36536-07-20

20 יולי 2020

לפני:

כב' השופטת יפה שטיין

המבקשת
ידידה מוסד לחינוך מיוחד ושיקום
שותפות רשומה מס' 540190345
ע"י ב"כ: עו"ד שיר סודק
-
המשיבה
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

פסק דין

מונחת לפניי בקשת המבקשת, ידידה מוסד לחינוך מיוחד ושיקום, לשחרור הסכום העודף מהכספים הצבורים על שמה בקופה המרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי המשיבה.
בהתאם לסעיף 2.2.1 לחוזר מס הכנסה מס' 04/2017, רשאית המבקשת לעתור למשיכת הכספים הצבורים בקופה, ובלבד שהיתרה הצבורה בקופת הפיצויים גבוהה מ-110% מהתחייבות המבקשת לפיצויי פיטורים לעובדים אשר מועסקים אצלה קודם לשנת 2008.
על פי האמור בבקשה וצרופותיה, המבקשת הפקידה בשנת המס הקודמת (2019) סכום של 64,334 ש"ח למרכיב פיצויי פיטורים והסכום העודף שנצבר בקופה המרכזית הינו בסך 2,628,211 ש"ח. המבקשת סבורה כי נוכח עמידתה בתנאי החוזר יש לאפשר לה למשוך את הסכום העודף מהקופה. הבקשה נתמכה בתצהיר התומך באמור בה; טופס פירוט חישוב הסכום העודף בקופה; אישור רואה החשבון של המבקשת; אישור מורשי חתימה; וכן עמדת המשיבה, אקסלנס נשואה גמל בע"מ, לפיה היא אינה נוקטת עמדה ומותירה את ההכרעה בבקשה לשיקולו של בית הדין.
לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. המשיבה תשחרר לזכות המבקשת, ידידה מוסד לחינוך מיוחד ושיקום, שותפות רשומה מס' 540190345, סך של 64,334 ש"ח מכספי הפיצויים הצבורים אצלה בחשבון מס' 010-017-XXX160 המתנהל על שם המבקשת, ובכפוף להנחיות רשות המס.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ח תמוז תש"פ, (20 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .