הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 8152-12-19

02 יוני 2020

לפני:

כב' השופט דניאל גולדברג

התובע
נמר נמר, ת"ז פלסטינית 900159401

ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
א. אוריינט בנין בע"מ, ח.פ 513759910

פסק דין

לפני בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
לבקשה צורף אישור מסירה של כתב התביעה לנתבעת (מיום 27.12.19) ותצהיר של המוסר, מר מוחמד אבושרה, המפרט את נסיבות ביצוע המסירה (הדבקה לאחר שלושה ביקורים). כן צורף לבקשה תדפיס רשם החברות בדבר כתובת מענה הרשום של הנתבעת, התואם את הכתובת בה בוצעה המסירה.
עד היום טרם הוגש כתב הגנה או כל בקשה אחרת מתאימה, לפיכך הבקשה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים על יסוד כתב התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.3.18 ועד למועד התשלום בפועל:
הפרשי פיצויי פיטורים בסך 2,009 ₪ (לפי חישוב: שכר מינימום תעריפי הענפי אחרון בסך 5,600 ₪ חלקי 182 שעות = 30.76 ₪ לשעה כפול 8= 246.15 שכר יומי, כפול 21 ימים= 5,169 ₪ לחודש כפול 14 חודשים חלקי 12= 6,030 ₪ פחות הסכום שהופקד לתובע בגין פיצוי פיטורים בסך 4,020.28 ₪ (הכולל סכום של 2,895.77 ₪ בגין הפרשות לפיצויים וסכום נוסף בגין "השלמת פיצויים" בסך 1,124.51 ₪ בהתאם לדו"ח ריכוז נתוני השתכרות שנתיים שהופק על ידי המת"ש ביום 12.9.18 , שצורף לתביעה).
פיצוי חלף מתן הודעה מוקדמת בסך 3,000 ₪.
גמול בעד עבודה בשעות בסך 6,239 ₪.
דמי הבראה בסך 2,646 ₪.
דמי נסיעות בסך 5,676 ₪.
דמי חגים בסך 3,096 ₪.
גמול עבודה בחגים בסך 1,548 ₪.
שי לחגים בסך 500 ₪.
התביעה לתשלום "אש"ל" בסך 4,300 ₪ נדחית בהיותה זכות נלווית שאינה ניתנת לפדיון בתום יחסי העבודה.
התביעה לפדיון חופשה נדחית משלא הפחית התובע את הסכומים שקיבל באמצעות שירות התעסוקה.
החלטתי לדחות את התביעה לקבלת פיצויים עונשיים (אי מסירת הודעה על תנאי העבודה; פיצוי בגין פיטורים בהיעדר שימוע; פיצוי לפי סעיף 26א' לחוק הגנת השכר; פיצויי הלנת שכר ופיצויי פיטורים) בהתחשב בכך שמדובר בסמכות המופעלת על פי שיקול דעת בית הדין ובשים לב לכך שמדובר בפסק דין בהיעדר הגנה.
הנתבעת תשלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪.
בקשה לביטול פסק הדין ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין בהתאם לעילות הקבועות בדין.

ניתן היום, י' סיוון תש"פ, (02 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .