הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 7396-10-19

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובע
עמאד אחלייל

ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-
הנתבעת
צור נ.ס. לבניה בע"מ

פסק דין

לפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
כתב תביעה הוגש בתאריך    4/10/19 .
התובע הגיש הודעה לפיה ביצע מסירה של כתב התביעה לידי נתבעת ביום 5/2/20 , בצירוף אישור מסירה ותדפיס רשם החברות בדבר כתובת החברה.
ביום 16/2/20 נתנה החלטה ובה התראה :

לא הוגש כתב הגנה .משהנתבעת לא הגישה כתב הגנה, על אף חלוף המועד, ניתן בזה פסק דין על יסוד כתב התביעה.

הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים בגין הרכיבים להלן:

בנוסף תשלם הנתבעת שכר טרחת ב"כ התובע בסך 6500 ₪.
סכומים אלו ישולמו בתוך 60 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ב תשרי תשפ"א, (30 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .