הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 6590-05-19

30 ינואר 2020

לפני:

כב' השופטת יפה שטיין

התובע
מחמד מנצור

ע"י ב"כ: עו"ד כאסתרו דאוד
-
הנתבעת
דור יאיר בע"מ

פסק דין

ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה.
מאישור המסירה שהוגש לבית הדין, עולה כי בוצעה המצאה של כתב התביעה לנתבעת ביום 05.09.2019, באמצעות הדבקה על דלתה וזאת מבלי שבוצעו 3 ביקורים במקום כנדרש בדין. עם זאת, בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה והחלטת בית הדין מיום 16.12.2019 הומצאו לנתבעת כדין במסירה אישית ביום 02.01.2020.
עד עתה לא הוגש כתב הגנה.
לאור זאת, ומשלא הוגש כתב הגנה או תגובה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה, על יסוד האמור בכתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע ביחד ולחוד את הסכומים הבאים:
פיצויי פיטורים – 6,335 ₪.
הודעה מוקדמת – 4,259 ₪.
דמי הבראה –4,597 ₪.
דמי חופשה – 7,336 ₪.
השלמת הפרשות לפנסיה – 4,202 ₪.
דמי חגים – 14,934 ₪.
הפרשי שכר – 29,327 ₪.
נסיעות – 23,320 ₪.
הודעה לעובד – 5,000 ₪.
כל הסכומים דלעיל יישאו ריבית והצמדה מיום 31.10.2018 ועד ליום התשלום בפועל.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,000 ₪ כהוצאות ושכ"ט עו"ד. ככל שסכום זה לא ישולם תוך 30 יום – יישא ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין.
בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש לבית דין זה תוך 30 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, ד' שבט תש"פ, (30 ינואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .