הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 62058-08-18

02 פברואר 2020

לפני:

כב' השופט דניאל גולדברג

התובעת
חיה גנץ, ת"ז XXXXXX382

ע"י ב"כ: עו"ד אברהם גרזון ועו"ד רויטל טורג'מן
-
הנתבעת
רב חסד שפע חיים בע"מ, ח.פ 51367884

פסק דין

לפני בקשת התובעת למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, בהיעדר התייצבות הנתבעת לדיון מיום 22.1.20.
בהתאם להודעת ב"כ הנתבעת בבקשה לשחרור מייצוג הנתבעת (מיום 24.10.19) , הודעה על מועד הדיון נמסרה למנהל הנתבעת, מר בצלאל לנדאו.
בנוסף, התובעת הגישה אישור מסירה מיום 5.11.19 של ההזמנה לדיון למנהל הנתבעת.
הנתבעת לא התייצבה לדיון שנקבע ליום 22.1.20, על אף שהוזמנה כדין.
לפיכך, הבקשה למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים, על יסוד כתב התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 14.4.18 ועד לתשלום בפועל:
פיצוי בגין אי הפרשה לגמל בסך 16,062 ₪.
פיצוי בגין אי הפרשה לקרן השתלמות בסך 17,447 ₪.
פיצוי בגין השלמת דמי חופשה ופדיון חופשה בסך 16,368 ₪.
דמי ביגוד בסך 1,125 ₪.
דמי הבראה בסך 14,182 ₪.
דמי חגים בסך 4,960 ₪.
פיצוי בגין אי הפרשה לגמל ולקרן השתלמות בגין דמי חגים בסך 992 ₪.
פיצוי חלף מתן הודעה מוקדמת בסך 6,209 ₪.
הפרשי פיצויי פיטורים בסך 18,277 ₪.
החלטתי לדחות את התביעה לקבלת פיצוי בגין היעדר שימוע, בשים לב לנסיבות סיום עבודת התובעת (חילופי מעבידים עקב הפסקת פעילות הנתבעת ), אשר לא היה בשימוע כדי לשנות ן. כן החלטתי לדחות את התביעה לקבלת פיצוי עונשי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העבודה בשים לב לכך שמדובר בסמכות המופעלת על פי שיקול דעת בית הדין ובהתחשב בכך שמדובר בפסק דין הניתן על יסוד כתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪.
בקשה לביטול פסק הדין ניתן להגיש בתוך 30 יום בהתאם לעילות הקבועות בדין.

ניתן היום, ז' שבט תש"פ, (02 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .