הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 59629-09-17

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובע
מחמוד הרוש
ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-

הנתבעת
אום קבלנים ותשתיות בע"מ

פסק דין

לפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
ההליך היה קבוע להוכחות ליום 9.8.20.
הנתבעת הוזמנה כדין, אך לא התייצבה.
בהחלטת בית הדין מיום 9.8.20 נקבע כי מבדיקת ההליך עולה שהנתבעת אינה מקיימת את החלטות בית הדין באופן חוזר ונשנה. יחד עם זאת, לפניי ולפנים משורת הדין, ניתנה לנתבעת אורכה להודיע מדוע לא התייצבה, וזאת עד ליום 23.8.20, שאן לא כן יינתן פסק דין בהעדר הגנה לאלתר וללא התראה נוספת.
פרוטוקול ישיבת יום 9.8.20 נשלח לנתבעת באמצעות דואר רשום, לכתובת שציין ב"כ הקודם של הנתבעת. אישור המסירה חזר ביום 3.9.20 בציון "נמסר לידי הנמען הרשום".
חרף חלוף המועד זה מכבר, הנתבעת לא הגישה כל הודעה כאמור.
נוכח האמור, ניתן בזה פסק דין בהעדר הגנה, על יסוד כתב התביעה.

הנתבעת תשלם לתובע את הסכום בגין הרכיבים כדלקמן:

בנוסף תשלם הנתבעת הוצאות ב"כ התובע בסך של 15,000 ש"ח .
סכומים אלו ישולמו בתוך 60 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ב תשרי תשפ"א, (30 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .