הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 58958-02-20

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור
התובעת:
פלואנטק בע"מ

-
הנתבע:
אפרים רוזן

החלטה
בפני בית הדין בקשת התובעת/הנתבעת שכנגד (להלן: התובעת) להשעות את החלטת בית הדין מיום 25/08/2021 בדבר המשך קיום ההליך וסדרי הדין בו, (להלן: ההחלטה), נוכח הגשת בר"ע על החלטת בית הדין מיום 04/08/2021.
בנימוקי הבקשה פירטה התובעת את החשיבות של גילוי המסמכים שביקשה, וביה"ד דחה, ואשר בשל מתן ההחלטה בפגרה עומדת לה זכות להגיש ערעור עד ליום 19/09/2021, זכות אותה היא מתכוונת לממש בהגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה. לפיכך, ביקשה התובעת להורות על עיכוב סדרי הדיון ודחיית המועדים שבהחלטה עד לאחר שביה"ד הארצי יאמר את דברו.
עוד טענה כי לוח הזמנים שקצב ביה"ד לאור הפגרה וחגי תשרי מאפשר לתובעת למעשה חמישה ימי עבודה בלבד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה, שעה שקצבה למשיב חודש שלם, וכי יש בכך חוסר איזון.
בפניי תגובת הנתבע /התובע שכנגד (להלן: הנתבע) המתנגד לבקשה. לטענתו, על פי תקנות סדר הדין האזרחי הגשת בקשת רשות ערעור אינה מעכבת ביצוע ההחלטה עליה הוגשה בקשת רשות הערעור.
עוד טען הנתבע כי בהחלטה מיום 04/08/2021 נדחתה רוב בקשת המבקשת לגילוי מסמכים, בה הורה ביה"ד על העברת האפליקציה במעטפה סגורה לביה"ד וכן הורה על הגשת תצהיר גלמ"ס של הנתבע. מאז חלף חודש ימים בו הגיש הנתבע תצהיר גלמ"ס משלים לתיק על פי ההחלטה מיום 04/08/2021.
הנתבע טען כי מאז 04/08/2021 השתנה המצב לרעתו עד הגיש תצהיר גלמ"ס וגם יגיש את האפליקציה לכספת ביה"ד. בתגובתו הוא מבקש כי ככל שביה"ד יעתר לבקשה לדחיית המועדים אזי יורה גם על דחיית מועד הגשת האפליקציה של הנתבע עד ליום 01/09/2021.
עוד טען כי המצב השתנה מאחר וביום 25/08/2021 ניתנה החלטה המורה גם למבקשת להגיש את העתק תוכנת ד"ר פלואנסי ואפליקציית ד"ר פלואנסי בטאבלט במעטפה סגורה היטב לביה"ד. הנתבע טען כי בקשת רשות הערעור איננה על ההחלטה של ה-25/08/2021 ואין בקשת עיכוב לגבי החלטה זו, לפיכך על התובעת לפעול על פי הבקשה עד ליום 01/09/2021.
טענת הנתבע השהיית ההחלטה מיום 25/08/2021 בדבר קביעת סדרי דין, אין בה ממש, מאחר וביה"ד הארצי אינו מתערב בהחלטות על מועדי דיון וסדרי דין (סעיף 1 לצו ביה"ד לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) תשע"ח – 2017).
לפיכך טען כי אין ממש בטענות בדבר הרצון להגיש בקשת רשות ערעור עתידית ואין בהן כדי להצדיק דחיית מועדים. עוד ביקש הוצאות משפט.
לאחר ששקלתי טיעוני הצדדים ובדקתי את ההחלטה בדבר סדרי הדין מיום 25/08/2021, מצאתי כי יש לפעול כלהלן.
אמנם על ההחלטה מיום 04/08/2021 יש זכות להגשת בקשת רשות ערעור, וימי הפגרה אינם בכללם, אולם הליך זה צריך להתקדם לגופו של עניין. מאחר והמועד האחרון להגשת בר"ע לדברי התובעת הוא 19/09/2021 (ואין מניעה להגיש בר"ע קודם), אזי נותר די זמן עד מועד הגשת תצהירי התביעה כפי שמפורט מטה, וכן עד מועד ההוכחות – 28/11/2021 .
לאחר הגשת הבר"ע, ביה"ד הארצי הנכבד יאמר את דברו וניתן יהיה לשקול את מועד ההוכחות וליתן אורכות ככל שיידרש לאור החלטתו של ביה"ד הארצי. לאור האמור, בלוח הזמנים שנקבע אין כדי להצדיק את דחייתו או השעייתו עד להגשת הבר"ע ודיון בה. ככל שיקבע כך ביה"ד הארצי על פי שיקול דעתו, חזקה תהא עלינו מצוותו. הבקשה להשעיית החלטה מיום 25/08/2021 בדבר סדרי הדין בהליך נדחית.
עוד, ברי כי הצדדים שולטים היטב במצוי בהליך ולכן גם ההחלטה על אורך התקופה למתן תצהירים, אין בה ממש. יחד עם זאת, ביה"ד יתחשב בה באופן הבא.
התובעת תגיש תצהיריה עד ליום 14/10/2021. הנתבע יגיש תצהיריו עד ליום 14/11/2021. באופן זה נעתר ביה"ד חלקית לבקשת התובעת ומאפשר לה להכין את תצהיריה. בכך בא לידי ביטוי האיזון הראוי הנטען בבקשתה. לא יינתנו אורכות!
בשלב זה כל צד יישא בהוצאותיו, עניין זה יילקח בחשבון בכל שלב במהלך הדיון ו/או בסופו.
יודע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשפ"א, (30 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.