הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 58958-02-20

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור

התובעת/הנתבעת שכנגד:
פלואנטק בע"מ

-
הנתבע/התובע שכנגד:
אפרים רוזן

החלטה
בפני ביה"ד בקשת התובעת ליתן צו המחייב את הנתבע לגלות בתצהיר גילוי מסמכים כדין ולהעביר לתובעת מסמכים הנוגעים למחלוקת שבניהם, לרבות האפליקציה של הנתבע והמסמכים הנוגעים לפיתוחה.
לשם הנוחות, תיקרא פלואנטק בע"מ – התובעת ומר אפרים רוזן – הנתבע.

נימוקי הבקשה בקליפת אגוז
התובעת טענה כי בתאריך 29/10/2020 הוחלפו תצהירי גלמ"ס וב-09/11/2020 אף הוחלפו המסמכים שהוזכרו. לטענת התובעת תצהירו של הנתבע היה פגום, כללי מידי וחמק מחובת ההצהרות המוטלת עליו, ולא גולו המסמכים הרלוונטיים והמהותיים והם האפליקציה עצמה ומסמכי פיתוחה. יודגש כי נושא האפליקציה והמסמכים הנוגעים ספציפית לפיתוחה לה הם לב ליבה של הבקשה.
התובעת טוענת כי הנתבע לא גילה את האפליקציה עצמה, את נתוני ומסמכי האפיון והפיתוח ששימשו לפיתוחה, אף לא חשבוניות תשלום לאיש תוכנה בגין פיתוחה. לטענת התובעת מסמכים אלה חייבים להיות ברשותו שכן איננו איש תוכנה ולא יודע לפתח אפליקציה בעצמו. לפיכך נדרש לשירותי איש מקצוע.
עוד טענה התובעת כי קיבלה תצהיר גילוי מסמכים אך לא קיבלה תצהיר גילוי מסמכים ספציפי ערוך כדין, והמסמכים שביקשה לא הועברו לעיונה.
ואלו המסמכים אותם מבקשת התובעת כי יגלה הנתבע:
התוכנה ו/או האפליקציה שפותחה על ידי הנתבע ו/או אשר הנתבע עושה בה שימוש במסגרת עסקו הפרטי אותו הוא מפעיל ו/או מנהל לטיפול בבעיות שטף הדיבור, וכל תיעוד של התוכנה או אפליקציה זו. ככל שנעשה שינוי באפליקציה לאחר מועד תיעוד האפליקציה על ידי החוקר הפרטי (08/01/2020) הוא נדרש לגלות את כל הגרסאות של האפליקציות שפותחו לאחר מועד זה. – לטענתם מדובר במסמכים מהותיים ורלוונטיים להליך, שכן השאלה העומדת היא ההשוואה בינם לבין תוכנת ד"ר פלואנסי. כדי להוכיח או לשלול העסקה יש צורך באפליקציה.
כל המסמכים/הסכמים/הזמנות עבודה/הצעות מחיר/חשבוניות/קבלות/תכתובות/תרשומות/הודעות דוא"ל וכל מסמך אחר מכל מין וסוג בין הנתבע או מי מטעמו לבין מי שפיתח ו/או מפתח אפליקצית רוזן, לרבות מסמכים הכוללים הגדרת צרכים ואפיון האפליקציה. – לטענת התובעת הדרישה לגילוי מסמכי אפיון האפליקציה דרושה לאפיון המערכת ולשירותים שתספק למשתמשים וליכולות המערכת. לטענתם מסמך האפיון הכרחי לפיתוח התוכנה וניתן דרך מאפייניו לזהות האם מדובר במאפיינים דומים או זהים לתוכנת ד"ר פלואנסי או לשיטת התובעת בטיפול. כך לגבי חוזה עם המפתח וחשבוניות בגין תשלומים.
כל מסמכי פלואנטק שהוצגו בפני מפתח האפליקציה, לרבות הגרסה של תוכנת ד"ר פלואנסי הנמצאת בידי רוזן. – לטענתם מסמכים כאלה לו הוצגו בפני המפתח יש בהם משום גזל קניינה הרוחני, סודותיה המסחריים והסרת חובות הנתבעת כלפיה.
כל המסמכים שהוחלפו בין הנתבע ללקוחותיו שבמהלך עבודתו אצל התובעת טופלו על ידי התובעת, לרבות רשימת הלקוחות של התובעת שאיתם היה הנתבע בקשר לאחר סיום עבודתו בתובעת. – לטענתה מדובר במסמכים רלוונטיים להוכחת שימוש ברשימת לקוחות סודית (זאת בהסתמכה על כך שהנתבע מסר לחוקר הפרטי פרט זיהוי של לקוחותיה).
כל המסמכים שהוחלפו בין הנתבע לעובדים, לרבות קבלני משנה, בעבודתו אצל התובעת. – לטענתה מדובר במסמכים המוכיחים גזל רוחני, הפרת זכויות והתחייבויות הנתבע כלפיה. לטענתה יהיה בהם להוכיח כי כבר בעבדתו אצלה תכנן להקים עסק מתחרה. זאת על סמך שיחתו עם מר הריס מיום 16/09/2018.
כל מסמך בין הנתבע לבין כל גוף שלישי (לרבות ספקים, משקיעים קיימים או פוטנציאליים, גופים שאיתם התקיימו או מתקיימים שיתופי פעולה ועוד), וכל נושא או עניין הנוגע ו/או קשור לעסק של הנתבע, גיוס מימון להפעלתו, לרבות המשקיעים שהזכיר בשיחתו עם מר האריס ביום 16/09/2018. – לטענתה מדובר במסמכים רלוונטיים במסגרת כתב הגנתה לתביעה שכנגד, כאילו התכונן לפרוש ולהקים עסק משלו.
כל מידע ו/או מסמכים ו/או חומרים ו/או תוכניות (לרבות התוכניות הטיפוליות), ו/או טפסים ו/או שאלונים, חומרי תרגול ו/או כל מסמך אחר (לרבות טיוטה של מסמך), מכל מין וסוג, בהם הנתבע עשה ו/או עושה שימוש במהלך ו/או במסגרת הטיפולים באנשים הסובלים מגמגום במסגרת העסק שלו. – לטענתה מדובר במסמכים רלוונטיים להוכחת טענותיה בדבר שימוש בקניינה הרוחני, סודותיה המסחריים ושיטתה הייחודית.
כל מידע, מסמכים, חומרים, פרסומים, מודעות ו/או כל מסמך אחר מכל מין וסוג בהם עושה הנתבע שימוש בשיווק עסקו וגיוס לקוחותיו, לרבות פניות לקופות חולים, בתי חולים, קלינאיות תקשורת, גורמי מקצוע או מוסדות רפואיים אחרים. – לטענתה מסמכים אלה רלוונטיים להוכחת שימוש בקניינה הרוחני וסודותיה המסחריים.
כל מידע (לרבות המידע על לקוחות פלואנטק), מסמכים, חומרים, תוכניות או כל מסמך אחר מכל מין וסוג של התובעת הנמצאים בידי הנתבע. – לטענתה מדובר במסמכים שיוכיחו טענותיה, כאמור לעיל.
אישור מסמכי פתיחת תיק של הנתבע ברשויות המס (מס הכנסה ומע"מ).
פירוט הכנסותיו של הנתבע בעצמו, באמצעות "עסק פטור" שבבעלותו, החל מחודש נובמבר 2018 ובכלל זה – דוחות שנתיים של הנתבע ו/או של עוסק פטור שלו למס הכנסה החל משנת 2018 ועד היום. – לטענתה עיון במסמכים החשבוניים של הנתבע ובדיוחיו לרשויות המס בדבר הכנסות והוצאות וכו' עשוי לסייע לתובעת להוכחת מועד פתיחת העסק העצמאי, הוצאות הפיתוח וגניבת הלקוחות. לטענתה דוח הכנסות והוצאות לשנת 2019 שגולה על ידי הנתבע אינו מספק מידע מלא שנדרש ואינו מספק את דרישותיה.
לטענת התובעת מדובר בגילוי ספציפי נחוץ העומד בדרישות כדי לאפשר לה מידע אמיתי ולמנוע מהנתבע להתחמק מהגנה אמיתית המגלה את מהות האפליקציה שלו.
לטענת התובעת תשובתו כי: "לא קיימים מסמכים ביחס לטענתה "לרבות משקיעים אותם הזכיר מרשך בשיחה שהתקיימה בינו לבין מר האריס ביום 16/08/2019" אין בה די."
עוד טענה התובעת באשר לטענת החיסיון שטען הנתבע, כי יש להבחין בין חובת הגילוי לחובת העיון. לטענתה לו ביה"ד יימנע מחיוב הנתבע לגלות את האפליקציה והקשור בפיתוחה, ירוקן מתוכן כל ההליך ותסוכל תביעתה אותה ביקשה לברר, שכן ההליך לטענתה הינו "בנושא העתקה והפרת הזכויות של פלואנטק בתוכנה ובפיתוחים שלה והוא מתרכז בשאלה האם האפליקציה של רוזן מהווה העתק של תוכנת ד"ר פלואנסי". לטענתה הדרך היחידה להוכיח שהאפליקציה היא העתקה היא בגילוי האפליקציה.
בעניין זה הגישה כי בתצהיר גילוי מסמכים מטעמה התוכנה שלה הינה מסמך סודי וחסוי והיא מוכנה להעמידו לבדיקת מומחה ולביה"ד. לטענתה אין לה התנגדות שהאפליקציה של הנתבע לא תועבר לעיונה אלא לעיונו של ביה"ד ושל מומחה שימונה בהמשך. לטענתה אין די בהעברה לביה"ד כפי שהציע הנתבע, שכן ההכרעה בעניין זה לא יכולה להינתן ללא חוות דעת של מומחה שיבצע השוואה מקצועית בין התוכנה לאפליקציה.
לטענתה המסמכים האחרים הנוגעים לחשבוניות וכו' אין בהם כדי להצביע על האפליקציה עצמה ויש מקום לגלותם.
לטענת התובעת על פי הפסיקה אין צורך בבקשה למסמך קונקרטי וגם בקשה למספר רב של מסמכים יכולה להיחשב בקשה לגילוי ספציפי. לטענתה התנגדות לגילוי מסמכים מורה על רצון להסתיר דבר מהיריב ויש לראות זאת בשלילה.
לטענת התובעת על פי תקנה 46א' לתקנות סדרי הדין לביה"ד סמכות להורות על מסירת פרטים נוספים וגילוי ועיון בהם על מנת לגלות את המידע הרלוונטי למחלוקת על מנת לאפשר חקירת האמת.
באשר למבחן הרלוונטיות נקבע כי יש לבדוק את ההשלכות של המידע על ההליך העיקרי ומידת תרומתו לייעול הדיון. לטענתה המסמכים שביקשה עומדים במבחני הפסיקה אותם הציגה, גם לעניין הרלוונטיות וגם לעניין עצם המחלוקת. לטענתה מדובר במסמכים האמורים להיות ברשותו ואינם מכבידים על הנתבע למצוא אותם ולהגישם.
לפיכך ביקשה התובעת לגלות את כל המסמכים המצורפים בסעיף 5 לעיל, תוך הסתייגות שלגבי האפליקציה עצמה ניתן להשאירה חסויה לעיני ביה"ד והמומחה.

תגובת הנתבע בקליפת אגוז
הנתבע טען כי בקשת הנתבעת הינה ניסיון לבצע ריגול תעשייתי, מקום שהוכח עובדתית ולטענת הנתבע לא לכאורה, שמדובר בתביעה מסוג זה נוכח ההחלטה בסעד הזמני.
עוד טען התובע כי בצו המניעה נקבע שלא הוצגה ראשית ראייה ל"העסקה" ו/או גניבה, ו/או שבידיה של התובעת תוכנה הנמצאת בשלבי פיתוח. כן טען הנתבע שהתובעת הטעתה את ביה"ד בהשוואה בין התוכנה שלה לבין אפליקציית המשיב, עת הוכח לטענת הנתבע כי התוכנה נשוא הליך זה הנמצאת בפיתוח מטעם התובעת כלל לא הייתה לפני הנתבע במסגרת עבודתו.
עוד טען התובע כי האפליקציה שלו שונה מהתוכנה של התובעת על מחשב נייד, וכי לא הוכח כל סוד מסחרי או שיטה ייחודית, וכי התובעת נכנסה להליך הזמני בחוסר ניקיון כפיים בטענה לפטנט שלא היה.
עוד ציין הנתבע כי לא התפטר לצורך תכנון עבודה פרטית, ולא עשה כל ריגול תעשייתי ואין אף ראשית ראייה לעניין הזה. לטענת הנתבע עיקר עיסוקו בטיפול משולב הן בבעיות שטף בדיבור והן טיפול רגשי בו לא עסקה התובעת כלל וכי האפליקציה אשר נמצאת בחיתולי פיתוחה תהווה ככלי עזר לכך . לטענתו התובעת כלל לא מטפלת בפן הרגשי ולכן לא יכולה להיטען הטענה שהאפליקציה שלו נובעת מהזמן שהיה בשירותה אלא מלימודים שלמד התובע והכשרות שעבר לאחר שעזב את התובעת. לכן אין לאפשר לתובעת לקבל מידע חסוי וסודי בעניין הטיפול שלו ואשר הוא שונה בתכלית בהיותו טיפול רגשי וטכני משולב, שאין לו דבר וחצי דבר עם השיטה של התובעת.
לטענת הנתבע השיטה שפיתח נובעת מלימודיו החיצוניים בקורסים של cbt וכד' ומהדגש על הפן הרגשי דווקא בשל ניסיונו האישי, ולכן גילוי של התוכנה שלו הינה "ריגול תעשייתי "וקבלת מידע שאין לו דבר וחצי דבר מפעולות התובעת.
הנתבע טען כי "סוד מסחרי" אינו מילת קסם ואילו בבקשתה תיארה תיאור כללי או טענה כללית על קיומו של סוד כזה. לפיכך לא עמדה בתנאים הנדרשים בפסיקה לעניין סוד מסחרי ובכך נשמטה ההצדקה לגלות את האפליקציה של הנתבע.
לטענת הנתבע בהיעדר הגדרת סוד מסחרי ושיטה ייחודית לא יכולה להתקבל טענת "העתקה". בעניין זה ציין הנתבע כי טענת התובעת בדבר פטנט או תוכנה שלא הייתה קיימת טענה שנסתרה בהליך הזמני ולא ניתן להתעלם מכך.
עוד טען הנתבע כי לא העתיק דבר מהמבקשת מאחר ופועל בשיטה אחרת הנובעת ממניע רגשי ולא רק מטיפול טכני אשר למד מחוץ לכותלי התובעת. לכן לא יכולה להיות כאן "העתקה" בהגדרה.
לטענתו המניע האמיתי של התובעת הוא הרצון של בעליה דויד האריס למנוע מהנתבע לעשות שימוש בניסיון שרכש, דבר שהפסיקה פוסלת. לטענתו האינטרס הפסול של מר האריס עולה מתוכן השיחה מיום 19/11/2018 לאחר פיטוריו. לטענתו מר האריס מנסה להגביל אותו מתוך חשש לתחרות ומלחמת מחירים. אולם לטענתו גם בעניין זה אין חשש נוכח המיקום של הפעילות של הנתבע הרחק ממוקד פעילות התובעת .
הנתבע טען כי לתובעת אין "שיטה ייחודית" אין לה "סוד מסחרי" והאפליקציה אינה העתקה או גניבה ואף אינה מהווה תחרות בשל השונות של האפליקציה והמורכבות שלה בנושאים שהטיפול של התובעת כלל לא התעסק בו.
לטענת הנתבע, חמור מכך, מנצלת התובעת מידע שנמסר לה מאחורי הקלעים ומסבה לו נזק רב הואיל ונאלץ ליטול הלוואות למימון הגנתו, לטענתו מר האריס עושה שימוש בעוצמתו וביכולותיו הכלכליות כדי להכות כלכלית ולהכניע את הנתבע שהינו אדם פשוט העובד למחייתו כעוסק פטור.
לטענת הנתבע הבקשות לגילוי מסמכים נועדו להתישו ולרוששו מכספיו. ביה"ד הופנה לנספח 2 לתביעה שכנגד לתדפיס חשבון הבנק של הנתבע הנמצא ביתרה שלילית, לדוח ההכנסות וההוצאות משנת 2019. לטענתו יש בכך להצביע על הפערים העצומים בין עוצמת התובעת להכנסות הנתבע וכי התובעת מנצלת לרעה את איתנותה הכלכלית על מנת למוטטו.
בנוסף טען כי בקשת התובעת חזרה על בקשה קודמת שהוגשו ביום 12/11/2020 לגביה קיבלה התייחסות בתצהיר מסמכים משלים שיש בו דיי.
לטענת הנתבע בקשות התובעת היא למסמכים נוספים "במסע דיג" כוללני המהווה הפרת חסיון וסוד מסחרי של הנתבע ושאין בהם רלוונטיות לתביעה. לטענתו התובעת מצאה את ביה"ד כאילו פיתחה מוצר בר הגנה שהלכה למעשה הינו נחלת הכללת.
כמו כן מכחיש הנתבע את טענות התובעת לעניין הליך גילוי המסמכים ומסביר את אילוציו וכי התובעת עצמה העבירה תצהיר גלמ"ס לא ראוי ולא אפשרה את העיון במסמכים בטענה לחסיונם. לטענתו תצהיר גילוי המסמכים הועבר לתובעת באופן תקין ומלא והתצהיר המשלים נועד לייתר בקשות נוספות מטעם התובעת.
לעומת זאת טוען הנתבע כי התובעת לא תיקנה את תצהירה ולא העבירה לעיונו מסמכים עליהם הצהירה.
לטענתו טענתה כי המסמכים המוזכרים בסעיפים 5,6,7,8,9,10,20 לתצהירה חסויים ועל כן דינם להימחק מבלי שתהיה לה אפשרות להציגם במסגרת ההליך. ככל שיש בכוונת התובעת לעשות בהם שימוש אזי לטענת הנתבע עליה להשלים את האפשרות לעיון בהם ולא להסתירם, וזאת טרם הגשת בקשות נוספות כנגד הנתבע.
לטענתו טענת התובעת כאילו הנתבע לא הגיש בקשה לגלמ"ס תמוהה, הגיש הנתבע את תגובתו ומכל מקום לוח הזמנים של התובעת אף הוא לא היה על פי החלטות ביה"ד ולא הגישה בקשת אורכה.
לטענת הנתבע הפסיקה אותה הביאה התובעת הינה חלקית וכי בפסיקה הוצבו גבולות לבקשה ונקבע כי על בקשה להיות ממוקדת וכי אין מקום ל"מסע דיג" חסר הבחנה.
לטענת הנתבע בקשת התובעת רחבה, גורפת וכללית, העולה כדי הכבדה של ממש. כך למשל בסעיף 1.6 לבקשה ועוד.
לטענת הנתבע הדרישה אינה מאפשרת התייחסות עניינית שכן ברור שאיננה רוצה מסמך מסוים שיש לו תכלית ספציפית בהליך אלא את כל מה שאפשר לדעת, חסוי או לא קיים, מבלי לדייק לאיזה אינטרס לגיטימי הוא נחוץ.
באשר לסעיפים הספציפיים שהתבקשו, מפרט הנתבע :
דינו להידחות כי מדובר בדרישה כוללנית ומכבידה, במסמכים לא רלוונטיים, כאלה שלא קיימים ואף לו היו קיימים הינם חסויים. לטענתו הדרישה מראה על רצון לגילוי וריגול תעשייתי. לטענתו הוכח בהליך הזמני שהתובעת החלה בפיתוח הטאבלט שלה שנה וחמישה חודשים לאחר פיטורי הנתבע והפסקת עבודתו. עוד הודתה כי הפיתוח נמצא בשלב בטא. לפיכך לא ניתן להשוות בין מוצרים בפיתוח, קל וחומר פיתוח שנעשה לאחר שהמשיב פוטר ואשר לא ניתן ל"גנבה" למוצר שכלל לא פותח.
ביחס לסעיף (1) ציין הנתבע כי הוא מוכן להעביר במעטפה סגורה העתק מהאפליקציה שבפיתוח והטיפול בפן הרגשי (בו לא עוסקת המבקשת) לעיונו של ביה"ד בלבד (מכוח תקנה 59 לתקנות סדר הדין האזרחי 2018 ותקנה 119 לתקנות הישנות) על מנת שביה"ד ייווכח שאין באפליקציה והטיפול של הנתבע כל רלוונטיות לעניינה של התובעת. בכך יובטח כי התובעת לא תוכל לפגוע בנתבע ובעיסוקו, השונה משלה, ולהיחשף למידע שלא אמור להיות בידיה. בעניין הצעת התובעת להעביר את החומר הסודי לגורם שלישי, כגון מומחה, יש בכך כדי לבצע ריגול תעשייתי במסווה של הליך משפטי, ומאחר והנתבע טוען כי אין בין האפליקציה שלו לבין התוכנה של התובעת דבר וחצי דבר, אין הצדקה להעביר לה את האפליקציה.
באשר לסעיף (2) לטענת הנתבע דינה להידחות שכן הדרישה לגילוי "מסמכי אפיון" משמעותה הקוד של האפליקציה. לטענתו אין הצדקה שהתובעת תקבל את הקוד של האפליקציה ואף לא נתנה לכך שום טעם ענייני. לטענתו מדובר במסמכים חסויים וסודיים הנוגעים לקוד האפליקציה. הנתבע טוען כי מעולם לא נחשף לקוד של התוכנה של התובעת ואף התובעת הודתה כי הנתבע לא נחשף לקוד של התוכנה שלה באמירותיה בהליך הזמני. לטענתו קבלת הקוד של האפליקציה משמעותה פגיעה לא מידתית ודרישה שאינה נחוצה להליך. מכל מקום יש בה ניסיון נפסד נוסף לריגול תעשייתי.
באשר לסעיף (3). לטענתו המסמכים לא קיימים והצהיר על כך בתצהיר גלמ"ס משלים ועל כן לא היה מקום לחזור ולבקש את אותה בקשה. עניין זה הופיע בתצהיר המשלים.
כך טען לעניין סעיפים 3-6 לבקשה. עוד טען כי סעיף 7 הוא סעיף מכביד וכי אין בידו מסמכים כמבוקש בסעיף 1.8 ו- 1.9 לבקשה.
ביחס לדו"ח ציין כי אין לשנת 2018, הוגש לש
נת 2019 ואין רלוונטיות ל2020.
לפיכך טען כי לכל הבקשות כבר נתן מענה בתצהירי גילוי מסמכים מטעמו.
התובעת הגישה תגובה מפורטת לתגובת הנתבע
שני הצדדים הכבירו בנימוקים ובפסיקה הרלוונטית. נתיחס ללוז הדברים.

הכרעת הדין
בפסק דין בעניין ער (ת"א) 9210-07-17‏ ‏ קישורית שירותי קול סנטר בע"מ נ' אמוץ דקל ( פורסם בנבו) יש התייחסות לאופן גילוי המסמכים מקום בו מועלית טענה ל "ריגול תעשייתי ".
ונפסק:
"סמכות בית הדין לעבודה בעניין גילוי מסמכים, יסודה בתקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב –1991 (להלן - התקנות) הקובעת כדלקמן: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי ו/או לעיון במסמכים אם היה סבור שיש צורך בכך, כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
10. נפסק כי למבחן הרלוונטיות שני היבטים: ההיבט הצר (או תנאי הסף), במסגרתו יש לבחון אם קיימת זיקה ממשית בפועל בין הטענות שבבסיס הבקשה לגילוי מסמכים לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי; וההיבט הרחב, במסגרתו על בית הדין להידרש לאינטרס הגילוי ומשקלו וכן להשלכותיו של גילוי המידע המבוקש או חיסויו, גם על הציבור וצדדים שלישיים (ר' ע"ע 494/06, מדינת ישראל-נציבות המים נ' קלרק אבנציק, פורסם בנבו).
בהקשר זה, נקבע בפסיקה כאשר הבקשה לגילוי מסמכים עשויה לפגוע בפרטיות של צד שלישי יש לבחון בצורה דווקנית את הרלוונטיות של המסמכים, את היקף הפגיעה ואת החלופות האחרות לגילוי המסמכים (ר' ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים פע"מ נ' יהודה פלצ'י, מיום 21.9.2010; (להלן –עניין מכתשים)). עוד נקבע כי מלאכת האיזון נעשית במידתיות (ר' עניין מכתשים), כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה. היינו, ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך (ר' רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ. רנדי בע"מ, מיום 15.10.2008; ע"ע(ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל, מיום 21.1.11). "
ובהמשך:
"אולם כפי שפורט לעיל, טען המשיב בכתב הגנתו כי לא נעשו פניות אל לקוחות המערערת בתקופה הרלוונטית, וגם מקרה בו פנתה אליו לקוחה של המערערת לצורך קבלת הצעת מחיר, הפנה את הלקוחה האמורה אל המערערת ולא טיפל בעניינה. ומנגד, לא הציגה המערערת בדל ראיה לצורך הוכחת טענותיה, אף לא מסמכים המצויים בידה כגון המסמכים היכולים לתמוך בטענתה כי אכן מחזור פעילותה עם הלקוחות האמורים אכן ירד בהתאמה לפתיחת החברה המתחרה על ידי המשיב כנטען. אולם המערערת בחרה שלא לעשות כן. יחד עם זאת ביקשה סוגי מסמכים רבים, בצורה כוללנית ונרחבת באשר ללקוחות בהן טיפל המשיב בתקופת עבודתו אצלה, והבקשה התרכזה בשש חברות בפרט.
19.   משמדובר בבקשה כללית וגורפת לחשיפת שורה רחבה של מסמכים אשר כלל לא ברור אם קיימים, איני מוצאת מקום להורות על חשיפתם של תכתובות שונות בדבר מגעים שהתנהלו, אם בכלל, בין החברות למשיב.
"(דגש ש.ש.)
יפים הדברים ככפפה ליד גם לעניינינו.
בהחלטה בעניין סע (ת"א) 40545-03-12‏ ‏ אס.די.אי. אנרגיה והתפלה בע"מ נ' אינה ברוורמן, (פורסם בנבו) נקבעו השיקולים שיש ליטול בחשבון בהיבט הכללי של הסוגיות בדיון.
הגם שהתובעת הפנתה לפסיקה לפיה בקשות גורפות אין בהם לשלול ספציפיות הבקשה , מצאנו לגבי חלקן מטה כי הן גורפות ברמה אשר יש בה העדר ספציפיות. דנו בכל בקשה באופן ספציפי.
לאורם נלך .
הצדדים יפעלו כמפורט בהחלטה והנתבע יגיש תצהיר גילוי מסמכים כדין ביחס למה שמורה בית הדין בהחלטתו מטה.
התובעת ביקשה גילוי האפליקציה של הנתבע , לחילופין הפקדתה בבית הדין . הנתבע טען כי הוכח בהליך הזמני שהתובעת החלה בפיתוח הטאבלט שלה שנה וחמישה חודשים לאחר פיטורי הנתבע והפסקת עבודתו. עוד הודתה התובעת כי הפיתוח נמצא בשלב בטא. לפיכך לא ניתן להשוות בין מוצרים בפיתוח, קל וחומר פיתוח שנעשה לאחר שהמשיב פוטר ואשר לא ניתן ל"גנבה" למוצר שכלל לא פותח.
יתר על כן בשלב זה אין בפנינו אף לא לפי התביעה בהליך העיקרי סוד מסחרי, ככל שזה יוכח בשלב הדיון ישקל העניין. עוד, הפסיקה קובעת במפורש כי מה שנרשם כפטנט חזקה שהוא גלוי. התובעת טענה תחילה כי שיטת הטיפול שלה היא "פטנט" רשום ואף לו כך פני הדברים הרי שאינם סוד.מכל מקום גילוי האפליקציה של של הנתבע לתובעת בשלב מקדמי זה משמעו שאין צורך עוד בהליך כולו שעה שהמטרה הסופית של חשיפת האפליקציה תושג .אין לאפשר זאת בשלב זה לפני שהתובעת הוכיחה ולו לכאורה קצה זכות לכך.
אף לאור הפסיקה לעיל נדחית הבקשה לגילוי התוכנה ו/או האפליקציה שפותחה על ידי הנתבע ו/או אשר הנתבע עושה בה שימוש במסגרת עסקו הפרטי אותו הוא מפעיל ו/או מנהל לטיפול בבעיות שטף הדיבור, וכל תיעוד של התוכנה או אפליקציה זו.
כאמור גילוי כזה ישים לאל את הפיתוח הספציפי כולל ההיבט הרגשי ויחשוף את הנתבע ואת יצירתו הלכה למעשה . לצורך כך התובעת אף בהליך העיקרי לא הצביעה במסמכיה על כי אכן מחזור פעילותה עם הלקוחות ירד עקב עבודתו של הנתבע או בכלל כי נתן שירות ללקוחותיה ו/או כי האפליקציה יש בה לפגוע ב תובעת . הנתבע מכחיש טיפול בלקוחותיה ואף ציין כי אין לו כאלה.
יחד עם זאת הנתבע נתן הסכמתו להעביר במעטפה סגורה העתק מהאפליקציה שבפיתוח והטיפול בפן הרגשי (בו לא עוסקת המבקשת) לעיונו של ביה"ד בלבד (מכוח תקנה 59 לתקנות סדר הדין האזרחי 2018 ותקנה 119 לתקנות הישנות) על מנת שביה"ד ייווכח שאין באפליקציה והטיפול של הנתבע כל רלוונטיות לעניינה של התובעת. בכך יובטח כי התובעת לא תוכל לפגוע בנתבע ובעיסוקו, השונה משלה, ולהיחשף למידע שלא אמור להיות בידיה.
נוכח ההסכמה מטעם הנתבע יוגש העתק האפליקציה במעטפה סגורה היטב לבית הדין. המזכירות תפקיד מעטפה זו בכספת בית הדין לאלתר עם הגעתה. מעטפה זו תנתן לידי השופטת בלבד ! בית הדין יחשף לאפליקציה על פי צורך והחלטה מפורשים בשלב שיעלה במהלך ההליכים.
בעניין הצעת התובעת להעביר את החומר הסודי לגורם שלישי, כגון מומחה, טען הנתבע שיש בה כדי לבצע ריגול תעשייתי במסווה של הליך משפטי, ומאחר והנתבע טוען כי אין בין האפליקציה שלו לבין התוכנה של התובעת דבר וחצי דבר, וכי העביר לעיון בית הדין, ואין הצדקה להעביר למומחה את האפליקציה.
הבקשה להגיש את האפליקציה לבדיקת מומחה בית הדין , היא טרם זמנה, נושאים ועניינים רבים במהות התביעה וההגנה דורשים בירור בטרם נגיע למסקנה כי דרוש מומחה.
על כן בשלב זה הבקשה להפקיד את האפליקציה בבית הדין מתקבלת נוכח ההסכמה. לעיני בית הדין בלבד! המזכירות תקפיד על כך! זאת עד 1/9/21.
הבקשה למינוי מומחה וחשיפת האפליקציה בפניו נדחית. זו תשקל בשלבים אחרים לו יתבקש הדבר ולאור מה שיונח בתשתית דאז.
באשר לבקשה לכל המסמכים/הסכמים/הזמנות עבודה/הצעות מחיר/חשבוניות/קבלות/תכתובות/תרשומות/הודעות דוא"ל וכל מסמך אחר מכל מין וסוג בין הנתבע או מי מטעמו לבין מי שפיתח ו/או מפתח אפליקצית רוזן, לרבות מסמכים הכוללים הגדרת צרכים ואפיון האפליקציה. בקשה זו גורפת ,כללית ומהווה מסע דייג במרחבי האוקיינוס. ממילא הגדרת צרכים ואפיון הם חלק מהאפליקציה וכבר נומק לעיל מדוע בקשה זו נדחית. הנתבע אף ציין שהוא לא נחשף לקוד של תוכנת התובעת להגדרת הצרכים והאפיון שלה.
הנתבע ציין כי אין בידיו מסמכים כאלו. ככל שישנם הנתבע יצרף לתצהירו קבלות בגין תשלומים ששילם למפתח התוכנה , או אנשי מחשבים , מומחי טלפון עמם עבד לצורך פיתוח האפליקציה . שמות הנ"ל ימחקו באופן שאינו ניתן לזיהוי.זאת על מנת לשפוך אור על מועדים, השקעה ועצמאות הפיתוח. לטענתו כבר גילה בתצהיר קודם שלא קיימים מסמכים אלה.
באשר לבקשה לגילוי כל מסמכי פלואנטק שהוצגו בפני מפתח האפליקציה, לרבות הגרסה של תוכנת ד"ר פלואנסי הנמצאת בידי רוזן. הנתבע טען כי אין בידיו מסמכים אלו .ככל שהיו מסמכים ספציפיים כאלה של התובעת , יגולו ע"י הנתבע, ספציפית תוך צירופם לתצהירו.
באשר לבקשה לגילוי כל המסמכים שהוחלפו בין הנתבע ללקוחותיו שבמהלך עבודתו אצל התובעת טופלו על ידי התובעת, לרבות רשימת הלקוחות של התובעת שאיתם היה הנתבע בקשר לאחר סיום עבודתו בתובעת. לרבות הבקשה לגילוי כל מידע (לרבות המידע על לקוחות פלואנטק), מסמכים, חומרים, תוכניות או כל מסמך אחר מכל מין וסוג של התובעת הנמצאים בידי הנתבע. הנתבע טען כי אינם בידיו. ככל שיש ,בעניינים אלו הנתבע יפרט בתצהירו שמות של לקוחות שהיו של התובעת בעת עבודתו בתובעת ועברו לטיפולו לאחר סיום העסקתו בתובעת, וכן מסמכים ותכניות של התובעת שברשותו.
בנוגע לבקשה לגילוי כל המסמכים שהוחלפו בין הנתבע לעובדים, לרבות קבלני משנה, בעבודתו אצל התובעת.מדובר בבקשה גורפת עתירת שנים. אין לה ולא כלום עם הטענה שתכנן לעזוב ממילא טען והצהיר שאינם בידו הבקשה נדחית.
בנוגע לבקשה לגילוי כל מסמך בין הנתבע לבין כל גוף שלישי (לרבות ספקים, משקיעים קיימים או פוטנציאליים, גופים שאיתם התקיימו או מתקיימים שיתופי פעולה ועוד), וכל נושא או עניין הנוגע ו/או קשור לעסק של הנתבע, גיוס מימון להפעלתו, לרבות המשקיעים שהזכיר בשיחתו עם מר האריס ביום 16/09/2018. לא מצאתי כי יש הצדקה לבקשה גורפת זו שאינה ממוקדת במועד או בעילה ספציפית הנוגעת לכתב הגנתה במסגרת התביעה שכנגד. בקשה זו נדחית.
בנוגע לבקשה לגילוי כל מידע ו/או מסמכים ו/או חומרים ו/או תוכניות (לרבות התוכניות הטיפוליות), ו/או טפסים ו/או שאלונים, חומרי תרגול ו/או כל מסמך אחר (לרבות טיוטה של מסמך), מכל מין וסוג, בהם הנתבע עשה ו/או עושה שימוש במהלך ו/או במסגרת הטיפולים באנשים הסובלים מגמגום במסגרת העסק שלו. כפי שצויין לעיל גילוי כזה משמעו חשיפה טוטאלית של התוכנה , באופן שאין לאשרו, על התובעת להראות ולו לכאורה בהליך העיקרי שימוש בקניינה הרוחני, סודותיה המסחריים ושיטתה הייחודית, אלו כפי שפורטו בתביעה לא מצדיקים גילוי זה. הבקשה כה גורפת שאין לדעת למה בדיוק כוונה גם בהינתן שיוכח קניין רוחני סוד מסחרי או שיטה ייחודית. אין הפניה ספציפית זה הכל מכל כל ללא מיקוד.זאת בנוסף לכך שעלול להיחשף מידע אישי של צדדי ג' מטופלים העלולים להיפגע ואין להתיר זאת כלל.בקשה זו נדחית.
בנוגע לבקשה לגילוי כל מידע, מסמכים, חומרים, פרסומים, מודעות ו/או כל מסמך אחר מכל מין וסוג בהם עושה הנתבע שימוש בשיווק עסקו וגיוס לקוחותיו, לרבות פניות לקופות חולים, בתי חולים, קלינאיות תקשורת, גורמי מקצוע או מוסדות רפואיים אחרים. אף כאן מדובר בבקשה גורפת ביותר. הנתבע יגלה בתצהירו פניות לגופים שהתובעת עבדה עימם בעת שעבד אצלה. מועד הפניה , ואופן הפניה , בצירוף מכתב הפניה או הפניה בדרך אחרת.
בנוגע לבקשה לגילוי אישור מסמכי פתיחת תיק של הנתבע ברשויות המס (מס הכנסה ומע"מ). וכן פירוט הכנסותיו של הנתבע בעצמו, באמצעות "עסק פטור" שבבעלותו, החל מחודש נובמבר 2018 ובכלל זה – דוחות שנתיים של הנתבע ו/או של עוסק פטור שלו למס הכנסה החל משנת 2018 ועד היום. אף שבקשה זו פוגעת בצנעת הפרט של הנתבע גילה מה שבידיו.
הנתבע כבר גילה את תעודת עוסק פטור שלו בהליך הזמני ודי בה. בקשה לגילוי מסמכים נוספים ביחס לעוסק פטור נדחית.
כן גילה הנתבע בנספח 2 לתביעה שכנגד את תדפיס חשבון הבנק של הנתבע הנמצא ביתרה שלילית, ואת דוח ההכנסות וההוצאות משנת 2019 . בבקשה יש לשפוך אור על מועד תחילת השתכרותו ודיווחיו לרשויות כעוסק פטור וכן על התפתחות עסקו. על כן יפרט את הכנסותיו לפי שנה, מעיסוקו בטיפול בשטף הדיבור בלבד. שאר הכנסותיו אינן מעניינה של התובעת ולכן אינו חייב בצירוף הדוח לשנת 2020 לתצהיר אלא די אלא בפירוט השתכרותו מטיפול בדיבור בשנים 2018, 2019, עד פברואר 2020 כולל, מועד הגשת התביעה .ממילא דוח 2019 כבר הוגש.לא היה מקום לבקשו שוב. ממילא צורף שנית לתגובה . דו"ח 2018 לדברי הנתבע לא קיים.
הנתבע יגיש תצהיר משלים חתום ומאושר כדין לאור האמור לעיל עד ליום 20/8/21. ככל שאין בידיו מסמכים יציין זאת במפורש .

הנתבע טען כי התובעת לא גילתה בפניו את הסעיפים 5,6,7,8,9,10 ו- 20 לתצהיר גלמ"ס מטעמה ובכך לא מילאה את חובתה לגילוי מסמכים וכי עליה לגלות את מסמכי תצהירה. תגובת התובעת לבקשה זו תוגש עד 20/8/21 . יצוין כבר עתה כי סעיף 10 אתר האינטרנט, אינו חסוי.
למעקב מזכירות כל לוח הזמנים בהחלטה+ פניה אלי.
מאחר ומרבית הבקשות של התובעת נדחו, כל אחת מנימוקיה , חלק מהמסמכים כבר גולו וחלק הוכחש עצם קיומם תשלם התובעת שכ"ט ב"כ הנתבע בסך 5 ,000 ₪ סכום זה ישולם תוך 30 יום. אם לא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ" ו אב תשפ"א, (04 אוגוסט 2021 ), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

חתימה