הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 56353-02-20

29 ספטמבר 2020

לפני:

כב' השופט דניאל גולדברג

התובע
יוסף סויטי, ת"ז פלסטינית 904569738

ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
דור יאיר בע"מ, ח.פ. 512332669

פסק דין
לפני בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
התביעה הוגשה בחודש 2/20.
מעיון בתיק עולה כי הוגש אישור מסירה (מיום 28.6.20) של כתב התביעה לנתבעת, בצירוף תצהיר המוסר. לבקשה צורף תדפיס רשם החברות ממנו עולה כי כתובת מענה הרשום של הנתבעת ושל שני הדירקטורים של החברה, היא הכתובת אליה בוצעה המסירה.
כן הוגש אישור מסירה (מיום 17.9.20) של הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה והודעת המזכירות (מיום 9.8.20) המורה לנתבעת להגיש תגובתה לבקשה בתוך 10 ימים.
עד היום טרם הוגש כתב הגנה או כל בקשה אחרת /תגובה מטעם הנתבעת. לפיכך, הבקשה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים על יסוד כתב התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (23.2.20) ועד לתשלום בפועל:
הפרשי פיצויי פיטורים בסך 10,991 ₪.
חלף מתן הודעה מוקדמת בסך 3,000 ₪.
הפרשי שכר מינימום ענפי בסך 13,529 ₪.
גמול שעות נוספות בסך 16,180 ₪.
דמי הבראה בסך 8,694 ₪.
דמי נסיעות בסך 15,206 ₪.
הפרשים בגין פנסיה בסך 1,670 ₪.
דמי חגים בסך 8,679 ₪.
שי לחג בסך 1,000 ₪ (לפי שיעור של 500 ₪ לשנה בגין שנים 2016 ו-2017 בהתאם להוראות צו ההרחבה מ-2015, שנכנס לתוקף בסוף חודש 10/15. בצו ההרחבה מ-2010 אין הוראה הקובעת את שווי השי לחג).
החלטתי לדחות את התביעה לפדיון חופשה שכן התובע אישר כי קיבל סכומים בגין חופשה באמצעות מדור התשלומים אך לא פירט ולא הפחית אותם מתביעתו. כן החלטתי לדחות את התביעה לתשלום אש"ל שכן התובע לא פירט את העובדות המקימות את העילה לקבלת הסעד בהתאם לצו ההרחבה.
החלטתי לדחות גם את התביעות לקבלת פיצויים עונשיים בשים לב לכך שמדובר בסמכות המופעלת בהתאם לשיקול דעת בית הדין ובהתחשב בכך שמדובר בפסק דין בהיעדר הגנה (פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים; פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העבודה; פיצוי בגין פיטורים בהיעדר שימוע; פיצוי לפי סעיף 26א' לחוק הגנת השכר).
הנתבעת תשלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪.
בקשה לביטול פסק הדין ניתן להגיש בתוך 30 יום בהתאם לעילות הקבועות בדין.

ניתן היום, י"א תשרי תשפ"א, (29 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .