הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 56291-10-19

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובעת
בתיה שטיינוביץ ת.ז. XXXXXX103
ע"י ב"כ: עו"ד יעקב וואלאך
-
הנתבעת
רבקה שטיין ת.ז. XXXXXX254

פסק דין

לפני בית הדין בקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה.
כתב התביעה הוגש ביום 31.10.19.
ביום 26.12.19, ולאחר שהנתבעת לא הגישה כתב הגנה, עתרה התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה. לבקשה צורף אישור מסירה לפיו כתב התביעה הומצא לנתבעת ביום 24.11.19.
ביום 1.1.20 נקבע כי הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה תועבר לתגובת הנתבעת בתוך 10 ימים, וכי ככל שלא תוגש תגובה במועד, תגיש התובעת את אישור ביצוע המסירה לתיק.
ביום , 22.1.20 לאחר שהנתבעת לא הגישה תגובה, הגישה התובעת בקשה חוזרת למתן פסק דין בהעדר הגנה. לבקשה צירפה התובעת אישור בדבר מסירת ההחלטה מיום 1.1.20 לנתבעת, בתאריך 5.1.20.
חרף כל האמור, וחרף חלוף המועד, הנתבעת לא הגישה כתב הגנה או כל בקשה אחרת.
בנסיבות אלה, ניתן בזה פסק דין בהעדר הגנה ועל יסוד התביעה.
נוכח האמור, הנתבעת תשל ם לתובעת את הסכומים בגין הרכיבים כדלקמן:
בגין שעות נוספות בחודש 3/19 סך של 5,748 ₪.
בגין הלנת שכר חודש 3/19 סך של 17,531 ₪.
בגין שעות נוספות בחודש 4/19, סך של 2,137 ₪.
בגין ניכוי שכר בחודש 4/19 סך של 441 ₪.
בגין הלנת שכר חודש 4/19 סך של 6,832 ₪.
בגין שעות נוספת בחודש 5/19 סך של 3,010 ₪.
בגין ניכוי שכר בחודש 5/19 סך של 1,159 ₪.
בגין פיצויי הלנת שכר 5/19 סך של 8,963 ₪.
בגין נסיעות סך של 729 ₪.
בגין עוגמת נפש ואי מסירת תלוש שכר עבור חודש 5/19 סך של 5,000 ₪.
בנוסף תשלם הנתבעת הוצאות התובעת בגין אגרת פתיחת התיק בסך של 142 ₪ ושכר טרחת ב"כ התובעת בסך של 6,700 ₪.
סכומים אלו ישולמו בתוך 60 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ח' שבט תש"פ, (03 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .