הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 55679-01-21

26 יולי 2021
לפני:
כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
נתנאל פרג'ון
ע"י ב"כ: עו"ד נעמה בביש

-
הנתבעת:
אריאל - חברה עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי
ע"י ב"כ: עו"ד דן שמעון

החלטה

  1. לפניי שתיים אלה: בקשת הנתבעת לסילוק התביעה כנגדה על הסף, ובקשת התובע להוספת החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ כנתבעת נוספת בהליך.
  2. בקשת הנתבעת לסילוק על הסף מבוססת, בין היתר, על טענת היעדר היריבות וחוסר סמכות עניינית לדון בהליך, מהטעם שהיא לא העסיקה את התובע. לשיטתה מעסיקתו של התובע ובעלת דינו הנכונה היא החברה שמבקש התובע לצרף כנתבעת (להלן: החברה העירונית אריאל). התובע מתנגד לבקשה למחיקת הנתבעת, אולם כאמור מבקש להוסיף את החברה העירונית אריאל כנתבעת נוספת בהליך. הנתבעת לא הגיבה לבקשת צירוף החברה העירונית אריאל.
  3. לאחר עיון בבקשות ולשם קידום ההליך הריני מורה כמפורט מטה:

[א] הבקשה לצירוף נתבעת מתקבלת מהטעמים המנויים בבקשת התובע ובבקשת הנתבעת לסילוק על הסף.
[ב] התובע ימציא את כלל כתבי בי דין עד כה לרבות, החלטה זו, כתב התביעה , כתב ההגנה, הבקשה לסילוק על הסף והתגובות לה לחברה העירונית אריאל, לא יאוחר מיום 10.8.2021. כתב התביעה יתקון כך שיישא גם את שמה של החברה העירונית אריאל כנתבעת נוספת. אישור המסירה של כתבי בי דין לחברה העירונית אריאל יוגש לתיק בית הדין עד ליום 12.8.2021.
[ג] החברה העירונית אריאל תגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהמועד שכתב י בי דין יומצא ו לה.
[ד] ישיבה מקדמית בהליך תשמע ביום 22.2.2022 בשעה 09:00 .
4. לאחר קבלת כתב ההגנה מטעם החברה העירונית אריאל אשוב ואדרש לבקשה לסילוק על הסף, ובכלל זה לצורך להכריע בה קודם לישיבה המקדמית.
5. מעקב אישור מסירה: 15.8.2021.
6. המזכירות מתבקש לעדכן רישומיה כך ש החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ תצורף כנתבעת נוספת בהליך. כן תעקוב המזכירות אחר הגשת כתב הגנתה במועד.
ניתנה היום, י"ז אב תשפ"א, (26 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.