הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 51326-02-21

04 ספטמבר 2021

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג

התובע
מאהר שרוף
ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-
הנתבעת
ע.מ. סיני בנין והשקעות בע"מ
ח"פ 512835521
פסק דין

  1. מונחת לפניי בקשת התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
  2. לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי ובאישורי המסירה לנתבעת שוכנעתי כי כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת כדין, במסירה אישית במענה הרשום , עוד ביום 18.4.2021 . בנוסף הומצאה לנתבעת במסירה אישית הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה ביום 28.5.2021 (ובמענו של בעל המניות והדירקטור ביום 3.6.2021), וצורפה לה החלטת בית הדין מיום 24.5.2021.
  3. בנסיבות אלה ובהתאם לסמכותי הקבועה בתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 ניתן בזה פסק דין כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  4. הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע , בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין , את הסכומים המפורטים מטה:

א. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו בסך 3,000 ₪.
ב. דמי הבראה בסך 2,646 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מסוף תקופת העבודה, 1.9.2018 , ועד למועד התשלום המלא בפועל.
ג. פדיון חופשה שנתית בעד 5 ימי חופשה בשנת 2018 בסך 630 ₪ ברוטו (לפי תעריף השכר הממוצע ברבע השנה המלאה ביותר) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מסוף תקופת העבודה, 1.9.2018, ועד למועד התשלום המלא בפועל. התביעה לפדיון חופשה שנתית בעד שנת 2017 נדחית מחמת התיישנות.
ד. דמי נסיעות בסך 6,098 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מאמצע התקופה, 1.3.2018, ועד למועד התשלום המלא בפועל (להרחבה בנושא פסיקת הצמדה וריבית לרכיבים שמועד תשלומם חל במהלך תקופת העבודה ראו: ע"ע (ארצי) 2635-01-15 מוחמד – שורי (23.1.2018)).
ה. פיצוי בגין הפרשה בחסר לפנסיה בסך 842 ₪.
ו. חלף מתנות לחג בסך 500 ₪.
5. התובע לא פירט את נסיבות סיום עבודתו ולכן התביעות לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ול פיטורים שלא כדין נדחות. על פי העולה מתלושי השכר שצורפו לכתב התביעה שולם ל תובע שכר מינימום שעתי ענפי. התובע לא הוכיח את טענתו בנוגע למתכונת העבודה ולמצער, היא אינה נתמכת בדבר. על כן התביעה לגמול עבודה בשעות נוספות נדחית. כך גם לא שוכנעתי שהדיווח לרשויות היה כוזב ולכן התביעה לפיצוי בגין רכיב זה נדחית. התביעה לדמי חגים נדחית מהטעם שאינה מפורטת כנדרש. בהקשר זה יצוין שהרשימה שצירף התובע אינה ברורה ואינה רלוונטית לתקופת עבודתו. התביעה להוצאות אש"ל נדחית מהטעם שאינה עולה בקנה אחד עם הדין.
6. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 350 ש"ח ובשכר טרחת בא כוחו בסך 2,000 ₪. לא ישולמו ההוצאות ושכר הטרחה בתוך 30 ימים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יו ם מיום שפסק הדין יגיע לידי הצד המבקש לבטלו.
ניתן היום, כ"ז אלול תשפ"א, (04 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .