הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 49408-02-19

24 פברואר 2020

לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע
אלעד בן גיל
-
הנתבעת
איוונט פלנינג אינטרנשיונל בע"מ
פסק דין

. הצדדים הסכימו להצעת בית הדין, לפיה יפסוק בית הדין לפשרה על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. כן הסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק ללא נימוקים.

2. בהביאנו בחשבון טיעוני הצדדים, הראיות שהוצגו בפנינו, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה, אנו פוסקים כדלקמן:

הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. סך של 5,000 ₪ כפיצוי פיטורים.
ב. סך של 5,000 ₪ בגין שאר הרכיבים הנוספים.
ג. בנוסף, ישולם לו בגין הבראה וחופשה כאמור בהסכמת הנתבעת כמפורט בפרוטוקול.

הסכומים הנ"ל ישול מו לתובע תוך 30 יום מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין ואם לא ישולמו במועד כאמור, יחולו עלי הם הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שהחל מיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

3. אין צו להוצאות.

4. האגרה תוחזר לפי התקנות.

ניתן היום, כ"ט שבט תש"פ, (24 פברואר 2020), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .