הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 46684-03-18

03 נובמבר 2020

לפני:

כב' השופטת הבכירה יפה שטיין

התובע
איאד דגאני

ע"י ב"כ: עו"ד אביעד מאק
-
הנתבע
חסן זוהיר דגאני

ע"י ב"כ: עו"ד מאג'ד ג'נאים

פסק דין

בתיק זה הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא הנמקה, על סמך החומר שבתיק והדיונים שקוימו.
לאחר עיון בכלל המסמכים שבתיק הגעתי לכלל מסקנה כי הנתבע ישלם לתובע סך של 200,000 ₪ עבור שכר עבודה, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות.
הסכום הנ"ל ישול ם לתובע ב-20 תשלומים שווים ועוקבים ע"ס של 1 0,000 ₪ כל אחד, כאשר התשלום הראשון ישולם עד ליום 15.1.21 ולאחריו בכל 15 לחודש עד תום 20 התשלומים. כל סכום שלא ישולם במועד, יישא ריבית והצמדה מיום מתן פסה"ד ועד ליום התשלום בפועל. כל סכום שלא ישולם במועד, יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
ככל שבתום 20 החודשים הסכום שייוותר לתשלום (כולל ריבית והצמדה ,כאמור), יעמוד על יותר מ-100,000 ₪, ישלם הנתבע לתובע מעבר לריבית והצמדה כאמור, סכום נוסף של 10,000 ₪. ככל שגם סכום זה לא ישולם – יצבור הסכום של 10,000 ₪ אלו ריבית והצמדה מיום 15/8/22 ועד ליום התשלום בפועל.
אציין כי הסכומים שנפסקו (והסנקציה דלעיל) לקחו בחשבון מחד את העובדה שלא שולמו זכויותיו הבסיסיות של התובע ומאידך התחשבו גם במצבו הכלכלי והרפואי של הנתבע, על מנת שיוכל לעמוד בתשלומים.
בנוסף יישא הנתבע בהוצאות ושכ"ט ב"כ התובע בסך של 20,000 ₪ אשר ישולמו ישירות לב"כ התובע עד ליום 15.12.2020.

ניתן היום, ט"ז חשוון תשפ"א, (03 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .