הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 46371-01-16

05 נובמבר 2020

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
נציג ציבור (עובדים) מר יעקב מלול
נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי גל
התובעת
תג'ריד עקה ת.ז. XXXXXX960
ע"י ב"כ: עו"ד יזאד קעואר
-
הנתבעת
רשת מוסדות חינוך אלמוסתקבאל אלאהלייה בע"מ ח.פ. 513850396
ע"י ב"כ: עו"ד מונעם תאבת

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק ביניהם לפשרה ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969. הסכמת הצדדים ופרטיה מצאו ביטוי ן בפרוטוקול ישיבת בית הדין מיום 22.9.2020. על פי המוסכם ובין היתר, הסכום שיפסק לא יפחת מ - 20,000 ₪ ולא יעלה על 160,000 ₪ "ברוטו כולל פיצויי פיטורים".

לאחר ששבנו ועיינו בכלל החומר שהובא לפנינו, שקלנו את העולה מהמסכת הראייתית שנפרשה לפנינו, וכן את מכלול טענות הצדדים בכתב ובעל פה, לרבות טיעוניהם המסכמים כפי שנשמעו בישיבת בית הדין מיום 3.11.2020, הגענו לכלל הכרעה כמפורט מטה.

הנתבעת תשלם לתובעת, באמצעות בא כוחה, בתוך 45 י מים, סכום כולל של 125,000ש"ח ברוטו כולל פיצויי פיטורים. למען הסר ספק הסכום הפסוק הוא בנוסף להפרשות שהפרישה הנתבעת בפועל לקרן הפנסיה, הן ברכיב התגמולים והן ברכיב פיצויי הפיטורים, כמו גם הפרשותיה לקרן השתלמות.

התובעת רשאית להמציא לנתבעת, בתוך 21 ימים , את החלטת רשות המס בדבר גובה הניכוי או הפטור מ ן הסכום הפסוק שבסעיף 3 לעיל. בהעדר הודעה ובחלוף המועד תנכה הנתבעת מס כדין, על פי המידע המצוי בידה בלבד. ככל שדרוש טופס 161 ו/או 161א' ישתפו הצדדים בעניין זה פעולה כמקובל . בכלל זה תמציא הנתבעת לתובעת, באמצעות בא כוחה, טופס 161, בתוך 10 ימים מהיום. התובעת מחויבת בזה לחתום על טופס 161א' בתוך 3 ימים עבודה מיום שיומצא לבא כוחה. (על מנת למנוע מחלוקות נבהיר כי סכום פיצויי הפיטורים מתוך הסכום הפסוק הוא 61,000 ₪).

על פי הסכמת הצדדים פסק דין זה ניתן לשם סילוק סופי ומלא של כל התביעות ההדדיות.

כל צד יישא בהוצאותיו.

זכות ערעור: לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים מיום שיומצא פסק הדין לצדדדים.

ניתן היום, י"ח חשוון תשפ"א, (05 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
פסק הדין נחתם בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציג ציבור עובדים מר יעקב מלול

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר צבי גל