הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 40186-11-19

03 יוני 2020

לפני:

כב' השופט דניאל גולדברג

התובע
סאמי חמאיסה, ת"ז פלסטינית 996840443

ע"י ב"כ: עו"ד מרואן סלימיה
-
הנתבעת
א. אוריינט בנין בע"מ, ח.פ. 513759910

פסק דין
לפני בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
התובע הגיש אישור מסירה (מיום 25.11.19) של כתב התביעה לנתבעת, תצהיר המוסר מר קבלאן קבלאן (מיום 27.11.19) לפיו כתב התביעה הודבק בכתובת מענה הרשום של הנתבעת לאחר שלושה ביקורים. כן הוגש תדפיס רשם החברות בדבר כתובת מענה הרשום של הנתבעת, התואם את הכתובת אליה בוצעה המסירה.
בהתאם להחלטת בית הדין מיום 30.12.19, התובע הגיש אישור מסירה (מיום 5.1.20) של כתב התביעה לבעל המניות והדירקטור בנתבעת, מר טארק דיסי. על פי האמור בתצהיר המוסר, מר קבלאן (מיום 8.1.20), מר טארק דיסי סירב לחתום על אישור המסירה.
עד היום טרם הוגש כתב הגנה או כל בקשה אחרת מתאימה. לפיכך הבקשה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים על יסוד כתב התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.7.18 ועד לתשלום בפועל:
הפרשי פיצויי פיטורים בסך 10,330 ₪.
פיצוי חלף מתן הודעה מוקדמת בסך 5,000 ₪.
הפרשי שכר מינימום בסך 30,214 ₪.
הפרשי חופשה שנתית בסך 1,208 ₪ (4% מהפרשי השכר בסך 30,214 ₪, בגינם לא הופרשו סכומים לחופשה).
דמי הבראה בסך 14,580 ₪.
הפרשים בגין פדיון חופשה בסך 6,310 ₪.
החזר דמי נסיעות בסך 30,912 ₪.
דמי חגים בסך 12,925 ₪.
גמול שעות נוספות בסך 70,579 ₪.
השלמת הפרשות לפנסיה בגין הפרשי שכר בסך 1,813 ₪.
החלטתי להפחית מהסכומים שפסקתי לתובע כמפורט לעיל, סך של 3,496 ₪, שכן התובע אישר שהנתבעת הפרישה לו סך של 4,500 ₪ בגין חופשה שנתית (באמצעות שירות התעסוקה), בעוד שמדו"ח "ריכוז נתוני השתכרות שנתיים" מיום 19.12.18 (צורף לכתב התביעה) עולה כי הנתבעת הפרישה לתובע סכומים שונים עבור "תנאים סוציאליים שנתיים" בגין שנים 2012-2017 בסכום כולל של 7,995.36 ₪ . עם זאת, התובע הפחית מכלל רכיבי תביעתו (למעט רכיב פיצוי פיטורים) סך של 4,500 ₪ בלבד, ועל כן יש מקום להפחית את היתרה ששולמה לו בגין "תנאים סוציאליים שנתיים" מתוך הסכום הכולל בסך 7,995.36 ₪, העומדת על סך של 3,496 ₪.
סיכומו של דבר: מתוך הסכום הכולל בסך 182,058 ₪, יש להפחית סך של 3,496 ₪, כך שהסכום הכולל המגיע לתובע מהנתבעת על פי פסק דין זה הוא 178,562 ₪.
החלטתי לדחות את התביעות לקבלת פיצויים עונשיים (פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העבודה; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים) בשים לב לכך שמדובר בסמכות המופעלת בהתאם לשיקול דעת בית הדין, ובהתחשב בכך שמדובר בפסק דין בהיעדר הגנה.
הנתבעת תשלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪.
בקשה לביטול פסק הדין ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין בהתאם לעילות הקבועות בדין.

ניתן היום, י"א סיוון תש"פ, (03 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .