הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 36286-01-20

09 נובמבר 2020

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
נציגת ציבור (עובדים) גב' דורית חובב
נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי גל
התובע
ANDEMICHHEL GILAZGAI
דרכון אריתריאה 104859/ 4628
ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק
-
הנתבעות
1. ניקיון אחד מעל כולם בע"מ ח.פ. 514915537
ע"י ב"כ: עו"ד יונתן וסרטייל
2. מרב - מזון כל בע"מ ח.פ. 513461053
ע"י ב"כ: עו"ד רן גל

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק ביניהם לפשרה ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969. הסכמת הצדדים מצאה ביטויה בפרוטוקול ישיבת בית הדין מיום 8.11.2020. על פי המוסכם ובין היתר, הסכום שיפסק לא יפחת מ – 19,650 ₪ ברוטו (מתוכם 11,400 ₪ כפיצויי פיטורים) ולא יעלה על 26,000 ₪ ברוטו, ובתשלומו תישא הנתבעת 1.

לאחר שנתנו דעת נו לכלל החומר שהובא לפני נו ושקלנו את מכלול טענות הצדדים, בכתב ובעל פה, הגענו לכלל הכרעה כמפורט מטה.

הנתבעת 1 תשלם לתובע, בתוך 30 י מים מיום שיומצא לה פסק הדין, את הסכומים המפורטים מטה:
[א] סך של 11,400 ₪ כפיצויי פיטורים.
[ב] סך של 11,600 ₪ ברוטו.

בהסכמת הצדדים, התביעה כנגד הנתבעת 2, מרב מזון כל בע"מ, נדחית.

פסק דין זה ניתן לשם סילוק סופי ומלא של כל התביעות ההדדיות.

הנתבעת 1 תישא בשכר טרחת בא כוח התובע ובהוצאות בסכום כולל של 3,500 ₪ . לא ישולמו שכר הטרחה וההוצאות בתוך 30 ימים, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

זכות ערעור: לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים מיום שיומצא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ב חשוון תשפ"א, (09 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
פסק הדין נחתם בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציגת ציבור עובדים גברת דורית חובב

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר צבי גל