הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 33594-01-20

22 יולי 2020

לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע
עלי אבו עיאש

ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-
הנתבעת
אום קבלנים ותשתיות בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד

פסק דין

בהתאם לאישור המסירה שהומצא לבית הדין, כתב התביעה ו הדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 23.1.2020.
אף על פי כן, לא הוגש כתב הגנה.
בהחלטה מיום 21.6.2020, נדרשה הנתבעת להודיע מדוע לא יינתן נגדה פסק דין בהעדר הגנה, אך על אף חלוף המועד היא לא עשתה כן.
לפיכך, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה כמבוקש.

הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום את הרכיבים הבאים:

פיצויי פיטורים 7,339 ₪
דמי הודעה מוקדמת 3,000 ₪
הודעה לעובד 3,000 ₪
דמי הבראה 2,642 ₪
פדיון חופשה 2,796 ₪
דמי חגים 2,796 ₪
מתנות חג 500 ₪
החזר הוצאות אש"ל 5,880 ₪
הפרשי שכר מינימום 9,702 ₪
פיצוי חלף אי ביצוע הפרשות לפנסיה 4,453 ₪
אי הנפקת תלושי שכר 3,000 ₪

הטענות בדבר פיטורים שלא כדין והיעדר שימוע הן טענות עובדתיות הדורשות הוכחה באמצעות ראיות ומשכך לא יינתנו סעדים אלו במסגרת פסק דין בהעדר הגנה.

הסכומים הנ"ל יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

כמו כן הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ₪.

הנתבעת רשאית להגיש בקשה מנומקת לביטול פסק דין זה תוך 30 יום.

ניתן היום, א' אב תש"פ, (22 יולי 2020), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

ניתן היום, א' אב תש"פ, (22 יולי 2020), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

חתימה