הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 31849-07-19

06 פברואר 2020
לפני:
כב' השופט דניאל גולדברג
נ.צ. (ע) אלי קדוש
נ.צ. (מ) חיים בריל
התובעת:
דינה שטרק

ע"י ב"כ: עו"ד נירה בן דוד

-
הנתבע:
עיריית ירושלים

ע"י ב"כ: עו"ד מאיר חי כבודוב

החלטה
בדיון המוקדם שהתקיים ביום 4.2.20 ביקשה הנתבעת כי בית הדין יסלק את התביעה על הסף.
לאחר שבית הדין שמע את נימוקי הבקשה ואת תגובת התובעת לבקשה, בית הדין מחליט לדחות את הבקשה. להלן הנימוקים:
גם אם בית הדין יניח לטובת הנתבעת כי העלתה בהליך זה את טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה (קרי: שסעיף 137 לכתב ההגנה כולל טענת התיישנות ושיש לראות את טענות ב"כ הנתבעת בדיון המוקדם מיום 21.1.19 בהליך סעש 66208-02-18 (להלן: "ההליך הקודם") כאילו נטענו בכתב ההגנה בהליך זה ושיש לראות את טענת ההתיישנות שהעלתה המדינה בכתב הגנתה בהליך הקודם כאילו נטענו על ידי הנתבעת בכתב הגנתה בהליך זה), הרי שהלכה פסוקה היא כי "תביעה על עצם קביעת הסטטוס של עובד וההשלכות הכספיות הנובעות מכך, ככלל, לא תידחה מפאת טענת התיישנות, גם אם מערכת היחסים בין העובד והמעביד החלה שנים רבות לפני הגשת התביעה" (עע 1616/04 פיליפ טיברמן – מקורות חברת מים בע"מ (מיום 5.1.06)). לפיכך, אין בסיס לטענת ההתיישנות שהעלה ב"כ הנתבעת בדיון.
בית הדין דוחה את טענת הנתבעת כי יש לסלק את התביעה על הסף בשל שימוש לרעה בהליכי משפט מצד התובעת. ההליך הקודם נמחק ביום 11.4.19 מחוסר מעש לאחר שהתובעת לא הגיבה להתראה של בית הדין בדבר חלוף המועד להגשת תצהיריה. בקשה של התובעת לבטל את מחיקת ההליך הקודם – נדחתה בהחלטה מיום 16.6.19, תוך שצוין בהחלטה כי התובעת רשאית להגיש תביעה חדשה. העובדה שהתובעת ביקשה לבטל את פסק הדין בהליך הקודם מצביעה על כך שלא היה מצידה ניסיון חסר תום לב לשינוי מותב בית הדין על מנת שעניינה יידון לפני מותב שלהערכתה יהיה לה נוח יותר, כפי שטענה הנתבעת. הנתבעת לא הגישה הליכי ערעור על פסק הדין שעל פיו נמחקה התביעה, לרבות אי חיוב התובעת בהוצאות, לא הגישה ערעור על ההחלטה מיום 16.6.19 בהליך הקודם, ואף לא על החלטת בית הדין בהליך זה מיום 12.11.19 לפיה לא התקבלה בקשת הנתבעת לצרף כנתבעת נוספת את המדינה. ראוי לציין שהתובעת לא צירפה את המדינה כנתבעת באף לא אחת מתביעותיה, ובהליך הקודם צורפה המדינה לבקשת העירייה ללא תגובת התובעת, והמדינה בכתב הגנתה טענה שלא היה מקום לצרפה. בנסיבות אלה, הגשת התביעה מחדש על ידי התובעת בהליך זה ללא צירוף המדינה, לא היה בו משום שימוש לרעה בהליכי משפט תוך ניסיון לקבל יתרון דיוני לעומת האופן שבו התנהל ההליך הקודם.
בית הדין אינו מוצא ממש בטענת הנתבעת כי התובעת "יורה לכל הכיוונים". התובעת טוענת כי התקיימו בינה לבין הנתבעת יחסי עבודה. התובעת מודעת לאתגר שיש בטענה זו נוכח הפסיקה בעניין דב"ע נה/5-2 דעבול – עיריית ירושלים ופסק הדין של בית דין זה בסעש 27451-05-17 שעליו תלוי ועומד ערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה, אך היא טוענת שקיימים הבדלים עובדתיים בין המקרים שיש בהם כדי להשליך על התוצאה המשפטית. שאלה של קיום יחסי עובד ומעביד הוא תלוי בעובדות של כל מקרה, ועל כן אין מנוס מבירור טענות התובעת, הן טענותיה בדבר קיומם של יחסי עובד ומעסיק והן טענותיה לפגמים שנפלו בהתנהלות הנתבעת בכל הנוגע לסיום הקשר בינה לבין התובעת.
בהתאם לאמור לעיל, בית הדין מחליט לדחות את בקשת הנתבעת לסילוק התביעה על הסף.
בהתאם להודעת ב"כ התובעת בדיון, נמחקים מכתב התביעה הסעיפים 30-34 ו-49-51.
בשים לב לכך שהנתבעת העלתה כלפי התובעת טענות בדבר שימוש לרעה ובחוסר תום לב בהליכי משפט, ללא בסיס כאמור, ראוי היה לחייב את הנתבעת בהוצאות הבקשה. בית הדין יימנע מכך, בשים לב לכך שהתובעת הודיעה על מחיקת חלק מטענותיה ותביעותיה, כאמור לעיל.
התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית תוך 60 ימים.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית תוך 60 ימים לאחר שיומצאו לה תצהירי התובעת.
התיק נקבע להוכחות ליום 12.11.20 בשעה 9:00.

ניתנה היום, י"א שבט תש"פ, (06 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

"ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו".

נציג ציבור

נציג ציבור

דניאל גולדברג, שופט