הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 28633-04-21

10 נובמבר 2021

לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע
עלי עדם

ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
סנטר לבנין, לבית ולגן (ש.י.ג - 2014) בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישור המסירה שהוגש לבית הדין, כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 01.06.21, באמצעות הדבקה לכתובת האומן 20 בירושלים (שזו אינה הכתובת המעודכנת בנסח רשם החברות) . על כן, נדרש התובע להמציא את כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה לכתובת המעודכנת לפי נסח רשם החברות.
בעקבות החלטת בית הדין, ביום 01.08.21, הגיש התובע הבהרה, ולפיה הן כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה, והן הודעת בית הדין, לפיה נדרשה הנתבעת להודיע מדוע לא יינתן נגדה פסק דין בהעדר הגנה, הומצאו לנתבעת ביום 27.07.21, לכתובת המעודכנת בנסח רשם החברות כאמור. על אף חלוף המועד הקבוע בהודעת בית הדין, הנתבעת לא עשתה כן.
לפיכך, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהעדר הגנה, כמבוקש.
הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום שיומצא לה פסק הדין, את הרכיבים הבאים:

תשלום שעות נוספות
18,900 ₪

דמי הבראה
4,825 ₪

דמי חגים
4,500 ₪

גמול חגים
2,250 ₪

פדיון חופשה
5,000 ₪

פיצויי פיטורים
10,500 ₪

תשלום חלף הפרשות לפנסיה
8,190 ₪

תשלום חלף הודעה מוקדמת
3,000 ₪

החזר הוצאות נסיעה
13,305 ₪

התובע ימציא לנתבעת את פסק הדין תוך 30 ימים מהיום, ויגיש אישור המצאה לבית הדין.
הסכומים הנ"ל יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
הנתבעת רשאית להגיש בקשה מנומקת לביטול פסק דין זה תוך 30 יום מיום שיומצא לה פסק הדין.

ניתן היום, ו' כסלו תשפ"ב, (10 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .