הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 24777-03-20

11 אוגוסט 2020

לפני:

כב' השופטת יפה שטיין

התובע
מוראד אבו ריאן

ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-
הנתבעת
דור יאיר בע"מ

פסק דין

ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה.
מאישור המסירה שהוגש לבית הדין, עולה כי בוצעה המצאה של כתב התביעה לנתבעת ביום 24.03.2020. בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה והחלטת בית הדין מיום 23.06.2020 הומצאו לנתבעת ביום 25.06.2020.
לאור זאת, ומשלא הוגש כתב הגנה ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה, על יסוד האמור בכתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:
הודעה לעובד – 3,000 ₪.
הודעה מוקדמת – 3,000 ₪.
דמי הבראה – 6,804 ₪.
פיצויי פיטורים – 17,056 ₪
דמי חגים – 13,804 ₪.
חופשה – 6,773 ₪.
שעות נוספות – 29,487 ₪.
שי לחג – 2,916 ₪.
גמול חג – 6,902 ₪.
אש"ל – 22,240 ₪.
דמי כלכלה – 834 ₪.
הפרשי שכר מינימום בענף הבניין – 39,341 ₪.
פנסיה – 3,079 ₪.
קרן השתלמות – 7,813 ₪.
כל הסכומים דלעיל יישאו ריבית והצמדה מיום 01.01.2016 ועד ליום התשלום בפועל.
בגין יתר הרכיבים לא מצאתי לפסוק במסגרת פסק דין בהיעדר הגנה. ככל שמכל סיבה שהיא פסה"ד יבוטל, יהיה רשאי התובע לעמוד על יתר רכיבי התביעה ולהוכיחם.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,000 ₪ כהוצאות ושכ"ט עו"ד. ככל שסכום זה לא ישולם תוך 30 יום – יישא ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין.
בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש לבית דין זה תוך 30 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ"א אב תש"פ, (11 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .