הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 23884-01-20

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור

התובע:
דוד לוי
ע"י ב"כ: עו"ד פיני קלמן

-
הנתבע:
מהות מפעלי הוראה והרבצת תורה
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס

החלטה

לפני בית הדין בקשת התובע לתיקון כתב התביעה.
בתאריך 18/8/20 נתנה החלטה לתגובת הנתבעת אשר הגיבה בעניינים שונים. צויין אף כי בלא תגובה יוחלט בהעדרה.
הבקשה מתייחסת ל-3 עניינים: הוספת נתבע, מחיקת רכיב של השלמת פיצויי פיטורים ותיקון חישובים שנעשו בכתב התביעה המקורי.
ביחס לצורך בהוספת נתבע, התובע טען כי בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי העסיקה את רק בשעות הבוקר, בהיקף של 25 ש"ש בלבד, ובשעות אחר הצהריים התובע הועסק על ידי ועד ההורים. התובע ביקש לקבל את פרטי ועד ההורים והנתבעת השיבה כי הנציגות לא התאגדה כעמותה או באופן אחר, וכי נציג ההורים הוא הרב אברהם חמו.
הנתבעת לא התנגדה לבקשה, אך טענה כי הוספת הנתבע תגרום לסרבול ההליך ולא תתרום דבר, מבלי לפרט. עד כה לא איתר התובע את הנתבע הנוסף.
לאחר הגשת הבקשה, ביום 23.8.20, עתר התובע למתן צו לבנק מזרחי טפחות שבו יורה בית הדין לבנק לחשוף את פרטי האישיות המשפטית של בעל חשבון הבנק של ועד ההורים, אשר שילם חלק משכרו של התובע, מדי חודש. בבקשה ציין התובע כי נמסר לו שלא ניתן לפתוח חשבון בנק מבלי להיות אישיות משפטית. עד כה לא הוגשה עמדת הבנק. נתנו החלטות מתאימות בעניין.
באשר לבקשה למחיקת סעיפים 41-63 לכתב התביעה, הנוגעים לרכיב פיצויי הפיטורים, הנתבעת לא התנגדה לתיקון. הוגש כתב תביעה מתוקן. תלקח אף בחשבון הצהרת התובע כי הוא מוותר על רכיב זה. יחד עם זאת, בהעדר התנגדות, ובשים לב לתיקון יתר הרכיבים, הבקשה בעניין זה מתקבלת.
התובע אף ביקש "לתקן את רכיבי התביעה בסכומים מזעריים אשר לא ידרשו מהמשיבה את תיקון כתב הגנתה וזאת לאור הכחשתה הכוללנית בכתב ההגנה בכל הנוגע לטבלאות ולחישובי הפרשי השכר".
הנתבעת טענה כי לאור השלב המקדמי בו מצוי ההליך, היא אינה מתנגדת לתיקון יתר הרכיבים, אך היא תעמוד על פסיקת הוצאות ושכר טרחה. לטענתה לא מדובר בסכומים מזעריים שכן התביעה להפרשי שכר עלתה מסך של 454,284 ₪ לסכום של 534,678 ₪. עוד טענה כי בניגוד לטענת התובע, היא תידרש לתקן את כתב ההגנה, לפחות בהעלאת טענת התיישנות ביחס לסכומים הנוספים אשר תקופת ההתיישנות תחול לגביהם ממועד הגשת כתב התביעה המתוקן. עוד טענה הנתבעת כי התובע לא פרט את התיקונים המבוקשים, אלא רק ציינם במסגרת כתב התביעה המתוקן שביקש התובע להגיש.
בהעדר התנגדות, ונוכח הנימוקים כתב התביעה המתוקן מתקבל להליך.
ככל שהנתבעת תראה בכך צורך, תוכל להגיש כתב הגנה מתוקן, עד ליום1/11/20 וימי הפגרה בכללם.
בשלב זה אין צו להוצאות, אולם אלו יישקלו בכל שלב בהמשך ההליך, ובין היתר בשים לב להגשת כתב הגנה מתוקן.
למעקב מזכירות.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשפ"א, (11 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.