הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 21463-07-17

25 יולי 2020
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
גואד מוחמד קואסמה

ע"י ב"כ: עו"ד רולא זחאלקה

-
הנתבעת:
א.ח. שלד ופנים בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד גבריאל פרידמן

החלטה
זוהי החלטה בבקשת הנתבעת לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה ביום 01.01.2018 לאחר שבוצעה המצאה כדין ביום 19.10.2018. פסה"ד ניתן ביחס לזכויות שונות של התובע, ובסך של 136,958 ₪ (כולל שכ"ט והוצאות).
ביום 11.06.2020, שנה וחצי (!) לאחר מתן פסק הדין, הוגשה בקשת הנתבע ת לביטול פסק הדין, וביום 22.06.2020 הוגשה תגובת התובע המתנגדת לבקשה.
עיקר טענות המבקשת:
לטענת הנתבעת, כתב התביעה לא הומצאה לידיה והמועד הראשון שבו גילתה הנתבעת אודות ההליך הייתה ביום 05.06.2020, שזהו המועד שבו הומצאה לו האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל. כתובתה הרשומה של הנתבעת, שהיא הכתובת אליה הומצא כתב התביעה, אינה הכתובת של הנתבעת ומדובר במחסן בו מאחסנת הנתבעת את הציוד שלה ואוספת אותו בשעות הבוקר. על כן, אין לנתבעת שום סיבה להיות שם בשעה 13:00, היא השעה בה בוצעה ההמצאה.
יתרה מכך טוענת הנתבעת, כי בהתאם לתקנה 27(א) לתקנות בית הדין לעבודה, אין חובת הגשת כתב הגנה בבית הדין לעבודה. אכן בהתאם לרישומים באתר הונפקה לנתבעת הזמנה לדין אך לא ברור אם היא אכן נמסרה.
בנוסף מבקשת הנתבעת, כי בית הדין יורה על עיכוב הליכים בלשכת ההוצאה לפועל וכן על סגירתם לאחר ביטולו של פסק הדין שניתן בהעדר הגנה, זאת מכיוון שהנזק אשר יגרם לנתבעת יהיה גדול לאין שיעור.
עפ"י הנטען סיכויי הצלחתה של הנתבעת גבוהים שכן העובדות המפורטות בכתב התביעה אינן נכונות.
לבקשה צורף תצהירו של מר אמיר פלאי, מנהל הנתבעת, אשר מתייחס בקצרה לעילות התביעה ומעלה טענת התיישנות בקשר לחלקן.
עיקר טענות התובע:
כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה נמסרו כדין למנהל הנתבעת מר יצחק ביום 19.10.2017 במסירה אישית לכתובתה הרשומה של הנתבעת ברשם החברות. הנתבעת בחרה שלא להתגונן כנגד כתב התביעה ועשתה כן מתוך בחירתה האישית או מחדלה.
הנתבעת לא פירטה דבר הנוגע לסיכויי הצלחתה אלא טענה שכל זכויותיו של התובע שולמו בהתאם לתחשיבי מת"ש.
לאור כל האמור מבקש התובע לדחות את בקשת הנתבעים לביטול פסק הדין ולחלופין להתנות את ביטולו בתשלום הוצאות לטובת התובע אשר יש בהן כדי לפצותו על העבודה שבוצעה והנזק שנגרם לו .
המסגרת הנורמטיבית:
הפסיקה בעניין ביטול פסה"ד קובעת, כי ככלל ייטה בית הדין לבטל פסקי דין שניתנו בהיעדר הגנה, זאת, אף אם פסק הדין ניתן בשל מחדליו של הנתבע. בנסיבות אלה, יביא בית הדין בחשבון את סיבת מחדלו של מבקש הביטול ואת סיכויי הגנתו או הצלחתו בהליך (ראו: ר"ע 526/83 פרושינובסקי נ' שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ, פ"ד לז(4) 485; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, 371-374, מהדורה עשירית (תשס"ט)). ככל שהטיעונים ביחס לשיקול אחד יהיו משכנעים יותר, פוחת המשקל שיש ליחס לשיקול האחר (ע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ, פ"ד מז(4) 133, 139).
בע"א 5000/92 בן ציון נ' גורני, פ"ד מח(1) 830, 835-836 נקבע כי המבקש נדרש להוכיח הגנה אפשרית בשלב הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה. קרי, ששמיעת התיק תגרום לבית הדין ליתן החלטה השונה מזו שניתנה על ידו בפסק הדין במעמד צד אחד.
בהקשר זה, גם בית הדין הארצי לעבודה הציג לא פעם את מדיניותם של בתי הדין לעבודה "לברר תביעות לגופן ולהכריע בהן לאחר שמיעת טיעוני הצדדים וראיותיהם", תוך העדפת המהות על הפרוצדורה (בר"ע 27507-08-10 המתכת מ. פלזנשטיין בע"מ - מיכאל סיגנביץ, (פורסם בנבו) ניתן ביום 27.12.2010; ע"ע 18290-10-11 עביר קורדייה – בית ספר אל עהד אלמוצגיה, (פורסם בנבו), ניתן ביום 04.06.2012 ועוד).
עוד נקבע כי הפגם שבאי קיום סדרי דין ניתן לריפוי באמצעות פיצוי כספי לצד שכנגד או לאוצר המדינה, זאת על מנת שלא תפגע זכותו של מי שחרג מהכללים ועל מנת שלא ייגרם עיוות דין (ע"ע 1160/02 עיריית סח'נין - אח'סאן ח'לאילה (פורסם בנבו), 19.09.2002).
דיון והכרעה:
אף על פי שהנתבעת במסגרת בקשתה לא הצליחה להוכיח כי נפל פגם בהמצאה בעטיו יש לבטל את פסק הדין מיום 01.01.2018, לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה ובכלל החומר שבתיק בית הדין, בשים לב למועד הגשת הבקשה, לסכום התביעה ולעובדה שהבקשה הוגשה רק לאחר שנפתח הליך בלשכת ההוצאה לפועל, הגעתי לכלל מסקנה כי האיזון הראוי בין זכויותיהם הדיוניות של הצדדים מצדיק אמנם את ביטול פסה"ד, אך זאת תוך תשלום הוצאות כמפורט מטה כתנאי לביטול פסה"ד.
סוף דבר:
הנתבעת תשלם לתובע סך של 7,500 ₪ הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו (כולל הפגרה). בכפוף לתשלום הסכום הנ"ל - פסק הדין מיום 01.01.2018 יבוטל. ב"כ הנתבעת יודיע לבית הדין בסמוך לאחר ביצוע התשלום – על ביצועו, בצירוף אסמכתא.
כמו כן תגיש הנתבעת כתב הגנה תוך 30 יום אלו.
ככל שהסכום לא ישולם כאמור – פסה"ד יישאר על כנו.
התיק יובא לעיוני בעוד 30 יום.
ניתנה היום, ד' אב תש"פ, (25 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.