הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 21071-07-19

22 יולי 2020

לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע
מוחמד שנאיטה

ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד שקיר
-
הנתבע
זכאי אברהם

ע"י ב"כ: עו"ד

פסק דין

בהתאם לאישור המסירה שהומצא לבית הדין, כתב התביעה ו הדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבע ביום 12.12.2020
אף על פי כן, לא הוגש כתב הגנה.
בהחלטה מיום 20.3.20 נדרש הנתבע ל הודיע מדוע לא יינתן נגדו פסק דין בהע דר הגנה, אך על אף חלוף המועד הוא לא עש ה כן.
לפיכך, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה כמבוקש.

הנתבע י שלם לתובע תוך 30 יום את הרכיבים הבאים:

דמי הודעה מוקדמת 8,300 ₪
הודעה לעובד 3,000 ₪
דמי הבראה 13,986 ₪
פדיון חופשה 24,665 ₪
דמי נסיעות 27,218 ₪
דמי חגים 25,500 ₪
הפרשי שכר מינימום 30,930 ₪
השלמת הפרשות לפנסיה ולפיצויים 44,323 ₪
אי הנפקת תלושי שכר 5,000 ₪

הטענות בדבר פיטורים שלא כדין והיעדר שימוע הן טענות עובדתיות הדורשות הוכחה באמצעות ראיות ומשכך לא יינתנו סעדים אלו במסגרת פסק דין בהעדר הגנה.

הסכומים הנ"ל יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

כמו כן הנתבע י שלם לתובע תוך 30 יום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ₪.

הנתבע רשאי להגיש בקשה מנומקת לביטול פסק דין זה תוך 30 יום.

ניתן היום, א' אב תש"פ, (22 יולי 2020), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .