הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 15494-07-19

26 מאי 2020

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג – דן יחיד

התובע
שמואל אסרף ת.ז. XXXXXX634
ע"י ב"כ: עו"ד ברק בר-ורשבסקי
-
הנתבע
רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף"
ע.ר. 580121952
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס
פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק ביניהם לפשרה ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969. הסכמת הצדדים ופרטיה מצאו ביטוי ין בפרוטוקול ישיבת בית הדין מיום 25.5.2020. על פי המוסכם ובין היתר, הסכום שיפסק בגין הפרשי שכר יהיה בין 0 ₪ ל – 35,000 ₪.

לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני ולמכלול טענות הצדדים בכתב ובעל פה, לרבות במסגרת ישיבת בית הדין מיום 25.5.2020 , הגעתי לכלל הכרעה כמפורט מטה.

הנתבעת תשלם לתובע, בתוך 30 י מים מיום שיומצא לה פסק הדין , סכום כולל של 17,500 ₪ ברוטו כהפרשי שכר.

פסק דין זה ניתן לשם סילוק סופי ומלא של כל התביעות ההדדיות.

הנתבעת תישא בשכר טרחת בא כוח התובע ובהוצאות בסכום כולל של 3,000 ₪. לא ישולמו שכר הטרחה וההוצאות בתוך 30 ימים, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל .

זכות ערעור: לבית הדין הארצי לעבודה, בתוך 30 ימים מיום שיומצא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ג' סיוון תש"פ, (26 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .