הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 15173-07-16

09 נובמבר 2020

לפני:

כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה – סגנית נשיא
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסי בנבנישתי
התובעת
בת שבע קליקשטיין

ע"י ב"כ: עו"ד נאור
-
הנתבעים
תיפארת עם ישראל בע"מ (חל"צ)
ע"י ב"כ עו"ד זאב

מרכז אגוד תתי"ם ירושלים

ע"י ב"כ: עו"ד ורצברגר זק"ש

פסק דין (משלים)

בפסק הדין שניתן ביום 30.9.20 (להלן- פסק הדין) נתאפשר לצדדים להתיחס לתחשיב שצוין בסעיף 75, כך שנקבע שם כי ככל שלא יודיעו הצדדים על תחשיב חלופי מטעמם בתוך 14 יום, יהפוך התחשיב דשם לחלק מפסק הדין.
הנתבעת 1 הודיעה כי היא מסכימה לתחשיב. הצדדים האחרים לא הגיבו.
נוכח האמור-
על הנתבעות 1 ו-2 לשלם ביחד ולחוד לתובעת את הסכומים הבאים:
הפרשי השכר וזכויות סוציאליות בסך של 72,684 ₪
דמי הבראה – 4,592 .
הפרשות לפנסיה – 12,781 ₪ .
הפרשות לקרן השתלמות – 30,304 ₪ .
פיצוי אי מתן הודעה מוקדמת – 6,236 ₪ וכן השלמת משכורת חודש יולי בסך 3,934 ₪.
ו. פיצויי פיטורים – 35,951 ₪
סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה ורבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
(זאת מעבר לסכומים הפסוקים בפסק הדין).

אשר לשאלת ההוצאות- התנהלות התובעת לכל אורך ההליך גרמה להארכתו הרבה שלא לצורך ובכלל זה באי קיום החלטות בית הדין פעמים רבות וחוזרות, איחור בביצוע חיוביה ,וככל שהדבר נוגע לענין תחשיב לביסוס תביעתה- המנעות מכך לחלוטין. אף שכאמור בפסק הדין, לא מצאנו כי די בכך כדי לדחות תביעתה ודאי ראוי כי התנהלותה שהכתיבה בפועל שיבוש בסדרי הבאת הראיות והכרוך בכך, תבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות משמעותיות.
הבאנו בחשבון את העובדה שהתובעת כבר חויבה בעבר בהוצאות בהחלטות שונות על רקע התנהלותה כנ"ל , ומבלי לגרוע מחיוביה אלה. נתנו דעתנו גם לתוצאת פסק הדין שבו התקבלה טענתה המהותית של התובעת ואולם בפועל הסכום הפסוק מהווה פחות מרבע מהסכום הנתבע בכתב התביעה המתוקן.
נוכח כלל אלה אנו קובעים כי על התובעת לשלם לכל אחת מן הנתבעות הוצאותיה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 8,000 ₪.

ניתן היום, כ"ב חשוון תשפ"א, (09 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

שרה ברוינר ישרזדה, שופטת

מר יוסי בנבנישתי,נציג ציבור מעסיקים