הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 14213-10-20

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובע
אבראהים אלעוידאת
ע"י ב"כ: עו"ד חמזה חלואני
-
הנתבעת
חברת האחים שש לבניה בע"מ

פסק דין
לפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
כתב התביעה הוגש בתאריך 11.10.20.
התובע הגיש הודעה לפיה ביצע מסירה של כתב התביעה לידי נתבעת כבר ב-16/11/20 , בצירוף אישור מסירה לכתובת החברה.
עוד הגיש התובע ביום 23/6/21 הודעה לפיה מסר לנתבעת העתק מהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, בצירוף החלטת בית הדין. "

נוכח האמור, ומשהנתבעת לא הגישה כתב הגנה, על אף חלוף המועד (שהסתיים זה מכבר ולכל המאוחר ביום 15/7/21 לפני הפגרה) , ואף שבית הדין המתין גם לאחר הפגרה נ,יתן בזה פסק דין על יסוד כתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים בגין הרכיבים להלן:
פיצויי פיטורים בסך של 4,541 ₪.
תשלום חלף הודעה מוקדמת בסך של 5,600 ₪.
הפרשי שכר מינימום בסך של 49,368 ₪.
גמול שעות נוספות בסך של 21,656 ₪.
דמי הבראה בסך של 11,907 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך של 20,867 ₪.
דמי נסיעות בסך של 29,040 ₪.
השלמת הפרשות לפנסיה בסך של 5,147 ₪.
דמי חגים בסך של 8,130 ₪.
שי לחג בסך של 2,000 ₪.
אי מסירת טופס הודע לעובד בסך של 5,000 ₪.
תלושי שכר שלא בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר בסך של 10,000 ₪.
הנתבעת תשלם סך כולל של 173,256 ₪.
בנוסף תשלם הנתבעת שכר טרחת ב"כ התובע בסך 20,000 ₪.
סכומים אלו ישולמו בתוך 60 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, (09 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .