הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים סע"ש 11040-11-19

19 יולי 2020
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
אשרף אבו עישה

ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד

-
הנתבעת:
י.ח. דרגן חברה לבנין בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד אופיר שמשון

החלטה

זוהי החלטה בבקשת הנתבעת לביטול פסק הדין שניתן נגדה בהיעדר הגנה ביום 18.0 6.2020.

ביום 22.06.2020 הוגשה בקשת הנתבע ת לביטול פסק הדין וביום 02.07.2020 הוגשה תגובת התובע לפיה הוא אינו מתנגד לביטולו של פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות.

לטענת הנתבעת, לאור מצב החירום במדינה בשל נגיף הקורונה וצמצום הפעילות, נבצר מב"כ הנתבעת לברר כנדרש את כל פרטי המקרה הכוללים את זהותו של צד ג' דרכו הועסק התובע, תקופת עבודת התובע והפרוייקטים בהם הועסק. בנוסף, מר אבי נחום אשר שימש כמנהל פרוייקטים והאחראי על העסקת העובדים בנתבעת סיים את תפקידו בחברה והדבר הקשה על בירור השאלות והשגת המידע הנחוץ.

יתרה מכך, טוענת הנתבעת כי כתב התביעה כפי שהוגש לה נושא מספר הליך שגוי ולכן הדבר הקשה עליה באיתור התיק בעטיו נכתב מועד סופי שגוי להגשת כתב הגנה.

אי לכך, יש לבטל את פסק הדין שניתן בהעדר הגנה. אי ביטול פסק הדין יפגע בזכויותיה של הנתבע ת אשר ל ה טענות הגנה טובות.

דיון והכרעה:

הפסיקה בעניין ביטול פסה"ד קובע, כי ככלל ייטה בית הדין לבטל פסקי דין שניתנו בהיעדר הגנה, על מנת ליתן לנתבע את יומו בבית הדין. זאת, אף אם פסק הדין ניתן בשל מחדליו של הנתבע. בהתאם לנסיבות העניין, ישקול בית הדין את פיצוי התובע בהוצאות מתאימות. כך נפסק, בין היתר, בדבע נה / 52 - 3 כל הקריות בע"מ - דניאלה קדוש פד"ע כח 303 (1995) מפי כב' הנשיא (בדימוס) ס' אדלר:

"בית דין זה נזקק לעניין ביטול פסק-דין שניתן בהעדר. לעניין זה נאמר בדב"ע נב /9-155 בעמ' 280 תוך אימוץ פסיקת בית המשפט העליון, כדלקמן: 'אשר לביטול פסק הדין שניתן בהעדר, הרי שהדין וההלכה הם, כי גם שעה שהיו מחדלים מצד בעל דין או בא-כוחו, יישמע הדיון לגופו תוך קביעת פיצוי בהוצאות.. בדב"ע מט/112 - 9 גזנואה - אלה תעשיות פלסטיק (לא פורסם), שצוטט בדב"ע נב/3-48 בע' 421 נאמר לגבי ההצדקה למדיניות בית הדין בנושא זה, כדלקמן: 'הצדק דורש כי שעה שקיימת הגנה לכאורה, ישמע התיק לגופו, תוך פיצוי כספי של הצד אשר לזכותו ניתן פסק-דין בהעדר הגנה, כפי שנעשה במקרה זה. בהמשך פסק הדין בדב"ע נב/3-48 הנ"ל, נאמר: 'ככלל, אין בית דין זה רואה בעין יפה ניסיונות פרוצדורליים למנוע מבעל דין לטעון לגופו של עניין, ועל פי ההלכה אשר נקבעה ... יש לתת לו את יומו לפחות פעם אחת".

לפיכך, ולאור מצב החירום במדינה, בשל טענותיו של ב"כ הנתבעת הנוגעות לטעות במספר התיק ונוכח הסכמת התובע – פסה"ד מבוטל. עם זאת, בשים לב למחדליה של הנתבעת בהגשת כתב הגנה , לאחר שיפוי כח בתיק הוגש כבר בחודש מרץ, ומכיוון שראוי היה לכל הפחות להגיש בקשה לדחיית המועד להגשת כתב הגנה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 1 ,500 ₪ עבור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם לידי התובע תוך 30 יום.

התובע יגיש את תגובתו לבקשה למשלוח הודעת צד ג' ולבקשת הנתבע לדחייה על הסף – תוך 14 יום.

סוף דבר:
פסק הדין מיום 18.06.2020 מבוטל.
הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,500 ₪ כהוצאות משפוט ושכ"ט עו"ד, ללא קשר להליך העיקרי. סכום זה ישולם תוך 30 יום.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תש"פ, (19 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.