הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ס"ק 63029-06-20

15 יולי 2020
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא
נציג ציבור מר יוסף קשי
נציג ציבור מר שמחה שמחוביץ

מבקשת להצטרף :

עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת

מבקש
ארגון העיתונאים
-
המשיב:
תאגיד השידור הציבורי הישראלי
החלטה

  1. בפניי בקשה מטעם עמותת הצלחה להצטרף כ"ידיד בית הדין" להליך שבו מבקש ארגון העיתונאים צו מניעה שיאסור על המשיב – תאגיד השידור הציבורי להוריד את התוכנית של קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל המשודרת מידי ערב.
  2. לטענת עמותת הצלחה , היא פועל ת מזה שנים בזיקה לשידור הציבורי במדינת ישראל. בענייננו טוענת כי הפסקת שידור התוכנית נעשתה שלא כדין. קיים נוהל עבודה המסדיר את ממשקי העבודה במשיבה ובין היתר את אופן קבלת ההחלטות הנוגעת לעצמאות תוכן חברת החדשות. לטענתה, בהתאם לנוהל, לא יכול היה המנכ"ל להורות על הפסקת שידור התוכנית ושינוי לוח השידורים. בקשתה לקבלת הנוהל נדחתה בנימוק לפיו הנוהל לא הושלם ומדובר בטיוטה. בנסיבות אלה מבקשת להצטרף כידיד בית הדין ולהביא קול ציבורי בסוגיה שלטעמה הינה סוגיה ציבורית.
  3. לטענת המשיב אין מקום לאשר את הצטרפותה של עמותת הצלחה על ידי עו"ד אלעד מן. לטענת המשיב יש לבחון את התרומה שיש לצירוף הגוף המבקש להצטרף, את מהות הגוף המבקש להצטרף, את מהות ההליך, שיקולי יעילות הדיון, והאינטרסים של המתדיינים ובעניין זה מפנה ב"כ המשיב לבג"צ מח/ 7929-96 קוזלי – מדינת ישראל . המשב טוען כי במקרה זה, למבקשת ההצטרפות אין עמדה חדשה העשויה לתרום להליך, לא עולה קיום מומחיות נוספת או ייחודית והענות לבקשה עלולה לסרבל את ההליך הקיבוצי. עוד טוען כי ההחלטה להחלפת התוכנית "קלמן-סגל" התקבלה בסמכות ו בהליך תקין.
  4. לטענת עמותת הצלחה היא קיבל ה מעמד של ידיד בית הדין בהליכים קודמים ופועלת רבות ביחס לשי רות השידור הציבורי במדינת ישראל. כמו כן הייתה מעורב ת בעתירות שונות שעניינם חופש העיתונות. במקרה דנן יש צורך להשמיע את הקול הייחודי לה. עמותת הצלחה טוען כי הפסקת השידור במקרה זה נעשתה שלא כדין תוך התערבות פסולה של מנכ"ל התאגיד.

החלטה
5. לאחר עיון בטענות הצדדים אני מקבל את הבקשה של עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת. במקרה דנן אכן הועלתה על ידי ארגון העיתונאים שאלה של סמכות מקבל ההחלטה להורדת את התוכנית ושינוי לוח השידורים . ענין זה נוגע בסמכות מנכ"ל רשות השידור לעומת מנהל חטיבת החדשות וכן תפקידה של מועצת התאגיד. ההיבט אותו מבקשת עמותת הצלחה להציג שונה מזה של ארגון העיתונאים – המבקש בהליך העיקר י. עמותת הצלחה אכן הוכרה כידיד בית המשפט במספר הזדמנויות הן על ידי בתי הדין לעבודה והן על ידי בתי המשפט האחרים כפי שגם כתב חברי סגן הנשיא כב' השופט כאמל אבו קאעוד בתיק 51072/10/18 טלי מרקוס – מדינת ישראל :
"באשר לבקשת עמותת הצלחה להצטרף להליך כידיד בית המשפט – בשים לב כי בתיק דנן מתעוררת סוגיה מרכזית שלה השלכות ציבוריות החורגות מגדר ההליך הנקודתי שלפנינו, ונוכח פעילותה של העמותה המבקשת בזירה הציבורית, נחה דעתנו כי יש מקום ליתן גם לה להשמיע את עמדתה בשאלות המתעוררות ולהביא בפני בית הדין גם שיקולים ציבוריים ושיקולי מדיניות העשויים להשפיע על ההחלטה בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים ולאזן בין האינטרסים השונים".

6. במקרה דנן מבקשת עמותת הצלחה שהדברים יבחנו באספקלריה של השידור הציבורי והאיזונים בין הגורמים המוסמכים לקבוע את לוח השידורים הציבורי המשפיע על השיח במדינת ישראל. מדובר בעמותה שעוסקת בתחום חשוב של שידור ציבורי שכאמור כבר ניתן לה במקרים אחרים מעמד כידיד בית משפט. יש מקום לבחון את הדברים אף מההיבט אותו מבקשת עמותת הצלחה להציג. מדובר בהיבט ששונה מההיבט הארגוני הרגיל וראוי שיהיה מקום להשמיע אותו בהליך זה, שהינו הליך קולקטיבי, שלו השפעה על השידור הציבורי.
7. לנוכח האמור אני מקבל את הבקשה של עמותת הצלחה להצטרף להליך כ ידיד בית הדין . עמותת הצלחה תגיש את עמדתה לגופו של ענין עד ליום 20.7.20 וזאת ככל שהיא מבקשת להוסיף על הדברים שנכתבו מטעמה.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תש"פ, (15 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

נציג ציבור ( עובדים)

אייל אברהמי, נשיא

נציג ציבור ( מעסיקים)