הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ד"מ 11778-12-19

09 ספטמבר 2020

לפני:

כב' הרשם עמי רוטמן

התובע
אושר עזרא

-

הנתבעת
רולגלידה בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגיש התובע לתיק בית-הדין, כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 18.12.19. בנוסף, בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצאו לנתבעת ביום 4.3.20.

על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.

בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה את הסכומים הבאים:
שכר חודש ספטמבר 2019 בסך 956 ₪.
שכר חודש אוקטובר 2019 בסך 699 ₪.
החזר נסיעות בסך 204 ₪.
פיצויי הלנת שכר בסך 500 ₪.

ככל שהסכומים דלעיל לא ישולמו תוך המועד האמור, יישאו הפרשי ריבית והצמדה מ יום מתן פסק הדין ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

כמו-כן, תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה, הוצאות משפט בסך 250 ₪. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ' אלול תש"פ, (09 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .