הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ב"ל 68493-01-18

12 פברואר 2021
לפני:
כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
עזרא דואק
ע"י ב"כ: עו"ד טימור צנטר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ויויאן קליין בנימין

החלטה

  1. מונחת לפניי בקשת התובע לזימון המומחה הרפואי לחקירה נגדית או למנוי מומחה רפואי נוסף או אחר בעניינו.
  2. בעניינו של התובע מונה פרופ' גרשון וולפין כמומחה, יועץ רפואי מטעם בית הדין, על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין אירוע בעבודה מיום 1.6.2015 שבו הרגיש התובע כאב חד בצוואר, בעת ש העמיס סחורה כבדה, לבין הליקוי בצווארו. המומחה קבע כי התובע מתמודד עם פריצת דיסק צווארי בגובה C5-6 עם הקרנה לגפה השמאלית העליונה. כן קבע כי אין קשר סיבתי בין האירוע לבין מצבו הרפואי של התובע, בין היתר מהטעם שהתיעוד הרפואי מלמד שכאבי צוואר החלו קודם לאירוע בעבודה. למומחה הופנו שני סבבים של שאלות הבהרה וגם אחריהם נותר איתן בעמדתו שאין כל קשר בין מצבו הרפואי של התובע לבין האירוע בעבודה, גם לא בדרך של החמרה זמנית וחולפת.
  3. בבקשה טוען התובע כי יש למנות מומחה נוסף או אחר מטעם בית הדין מהטעם שהמומחה לא השיב לשאלת הבהרה שהופנתה אליו בה הופנתה תשומת לבו לתיעוד רפואי מיום 5.6.2015, הסמוך ביותר לאירוע התאונתי. תיעוד בו צוינה תלונת התובע על כאבים בצוואר עם הקרנה לכל הגפה העליונה משמאל ונימול. באופן מפתיע המומחה השיב לשאלה זו כי "אין שום רישומים בתיק "טרם" על כאבים כלשהם בצוואר". על פי התובע הרושם הוא שהמומחה לא עיין פעם נוספת ברשומה הרפואית. כך גם בתשובתו לשאלת ההבהרה השנייה הוא השיב תשובה שאינה מספקת מענה לשאלה, שגה בציון המועד שבו הופיעו כאבי התובע, ונתן פרשנות שגויה ביחס למועדים של תלונות התובע על כאבים בצוואר. לטענת התובע הוא נבדק בגין כאבים בצוואר רק לאחר התאונה, אולם המומחה גיבש את עמדתו לפי בדיקות מאוחרות לתאונה, ומתייחס למועד הופעת התלונות לראשונה באופן דווקני. בנסיבות אלה מבקש התובע לחקור את המומחה בחקירה נגדית או לחלופין למנות מומחה נוסף או אחר במקומו.
  4. הנתבע מצדו מסכים לטענה שהמומחה לא התייחס למלוא הרישום בתיעוד מטרם. אולם סבור שיתכן שמדובר בטעות שבהיסח הדעת, ולכן ניתן להשלים את החסר בדרך של הפניית שאלות הבהרה נוספות. עם זאת הוא מותיר לשיקול דעת בית הדין אם למנות מומחה נוסף.

דיון והכרעה
5. הפרקטיקה של מינוי מומחים רפואיים בהליכי ביטוח לאומי מקובלת בבתי הדין מזה שנים ועל הליכי המינוי חלים העקרונות שנקבעו בפסיקת בית הדין הארצי ובהנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים המתעדכנות מעת לעת. הנחיה 14(ד) קובעת כי האפשרות להצגת שאלות הבהרה למומחה מייתרת את הצורך בהזמנות לחקירה נגדית על חוות דעתו, אולם במקרים חריגים המצדיקים זאת בית הדין רשאי להורות בהחלטה מנומקת על חקירה נגדית של המומחה. כן נקבע בהנחיה 16 להנחיות בנוסחן הנוכחי (ההנחיות מפורסמות באתר הרשות השופטת ומעודכנות ליום 10.9.2019) , כי נקודת המוצא היא שעל בית הדין להסתפק במינוי אחד לפגימה אחת. עם זאת הנחייה 17 קובעת כי "בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת למנות מומחה נוסף אם מצא כי יש בדבר צורך". בכך ניתן לבית הדין שיקול דעת רחב למנות מומחה נוסף שבהם הדבר מוצדק (בר"ע ארצי) 22859-05-19 חיומי – המוסד לביטוח לאומי (7.1.2020)). בפסיקה מוקדמת יותר נקבע שמקרה בו המומחה לא השיב לכל השאלות שהוצגו לו בא בגדר המקרים שבהם מוצדק למנות מומחה נוסף.
6. לאחר עיון בטענות הצדדים ובחוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות הבהרה עמדתי היא שאין לזמן את המומחה לחקירה נגדית על חוות דעתו. דרך המלך היא הפניית שאלות הבהרה למומחה, ולא זימונו לחקירה נגדית. בדרך זו נקטנו והפנינו למומחה שאלות הבהרה. אולם צודק התובע בטענה שהמומחה לא השיב לשאלות ההבהרה שהופנו אליו, וגם הנתבע בהגינותו מסכים לכך.
7. כאמור, עמדת המומחה בחוות הדעת הייתה שהתלונה הראשונה של התובע על כאבים בצוואר נרשמה ביום 7.6.2015, וכי בתיעוד רפואי מאוחר יותר התובע מציין שכאבי הצוואר שלו החלו בתאריכים מוקדמים למועד התאונה. בשאלות ההבהרה שהופנו למומחה המומחה נשאל על עניינים אלה. שאלות ההבהרה שהופנו למומחה בסבב השני ותשובות המומחה הן אלה:
א. בתשובה לשאלות ההבהרה קבעת כי "ב6.6.15 נבדק (התובע) במוקד "טרם" עקב כאבים ונימול בגפה השמאלית העליונה. ב-7.6.15 תוארו לראשונה רגישות והגבלות בתנועות הצוואר ורדימות ביד שמאל". הנך מתבקש לעיין פעם נוספת בתיעוד הרפואי מביקור התובע בטרם. תשומת לבך כי הביקור היה ביום 5.6.2015 (ולא ביום 6.6.2015 כפי שעולה מחוות דעתך). כמו כן תשומת לבך לרישום מביקור זה: "כאבים בצוואר עם הקרנה לכל גפה עליונה שמאל + נימול מלפני שבוע".
תשובת המומחה: "תודה על תיקון טעות סופר. התובע נבדק לראשונה ב-5.6.15 במוקד "טרם" (ולא ב-6.6.15) ואין שום רישומים בתיק "טרם" על כאבים כלשהם בצוואר, אלא על כאבים ונימול בגפה שמאלית עליונה. התיעוד הראשון על רגישות והגבלת תנועות הצוואר ורדימות ביד שמאל מופיע ב-7.6.15, כלומר לאחר כמעט שבוע מהארוע הנדון".
ב. בנסיבות אלה הנך מתבקש להבהיר אם לנוכח הרישום מיום 5.6.2015 אתה עומד על עמדתך שהאירוע התאונתי מיום 1.6.2015 לא גרם להחמרה במצב עמוד השדרה הצווארי של התובע, ולו באופן זמני וחולף? אנא נמק.
תשובת המומחה: "לפי התיק הרפואי הוא סבל מכאבי צוואר ורדימות מספר חודשים טרם התאונה הנדונה (וכנרשם בסעיף 1 למסקנות חוות הדעת) ובוצע ב-22.8.15 EMG על רקע כאבים בצוואר וגפה עליונה מזה חצי שנה, כלומר, כ-3 חודשים טרם התאונה הנדונה. CT ו-MRI הדגימו פתולוגיה דיסקלית בגובה C5-6 עם לחץ קל על השורש העצבי השמאלי וב- EMG נמצאה רדיקולופתיה שורשית C5-6 עם דנרבציה כרונית ורה אנברציה רדיקולרים ממקור C5 מזה שנתיים (כלומר מ-2013) עם החמרה בנימול מזה 8 חודשים, כלומר ממרץ 2013 (היה צ"ל 2015 – רב"ה). לאור כל זאת אין באירוע הנדון, שום גורם שהביא להחמרה ולו זמנית במצב עמוד השדרה הצוואר י".
ג. בשים לב לזמן שחלף בין יום האירוע התאונתי 1.6.2015 לבין פניית התובע לטיפול רפואי לראשונה ביום 5.6.2015, האם יש קשר בין האירוע התאונתי לבין הפנייה לקבלת טיפול רפואי?
"תשובת המומחה: לאור האמור בתשובה 2(ב) (תשובה לשאלה ב' לעיל – רב"ה) אין גם שום קשר בין הארוע התאונתי לבין ההפניה לקבלת טיפול רפואי.
לאור כל האמור לעיל הייתי והנני בדעה שאין קשר בין נסיבתי או בין של החמרה בין הליקוי בצווארו של התובע לבין הארוע הנדון מ-1.6.15".
8. כפי שניתן להיווכח המומחה לא השיב לחלק המשמעותי בשאלה א' שמפנה אותו לרישום מיום 5.6.2015 בדבר כאבי צוואר. זהו רישום מהותי שהמומחה לא התייחס אליו. לטענת המוסד ייתכן שמדובר בהשמטה מקרית או בהיסח הדעת שעשוי לבוא על תיקונו בהפניית שאלות הבהרה נוספות. אולם, עיון בתשובות המומחה לשאלות הבאות, מעלה כי הן נחרצות ופסקניות. הגם שהשאלות מתייחסות לפרט מהותי שצוין בשאלה הראשונה, ושלכאורה נעלם מעיני המומחה. רוצה לומר שייתכן שמתוך תשובותיו הפסקניות של המומחה עולה עמדה נעולה עד שאינה קשובה לפרטים. בנסיבות אלה ספק אם תצמח תועלת בהפניית שאלות הבהרה נוספות למומחה, לאחר שני סבבים של שאלות הבהרה, מלבד הארכה נוספת של ההליך.
9. בנסיבות מיוחדות אלה עמדתי היא כי דין הבקשה למינוי מומחה נוסף להתקבל, וכך אני מורה.
החלטה על מינוי מומחה נוסף תישלח בנפרד.
ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, (12 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.