הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ב"ל 58089-03-19

07 אוקטובר 2020
לפני:
כב' השופט דניאל גולדברג
התובעת:
הדס עטיה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
בית הדין ממנה בזאת את ד"ר ארז אבישר לשמש מומחה יועץ רפואי לבית הדין בהליך זה (בתחום הכירורגיה האורתופדית- כף יד) .
להלן התשתית העובדתית המוסכמת שבין הצדדים:
התובעת ילידת 1962 תושבת ירושלים.
בשנת 1982 החלה התובעת את עבודתה באגף בקרה ובדיקת תוכנות ב"חטיבת בקרה גבייה", יחידת מעסיקים במוסד לביטוח לאומי.
התובעת עובדת במשרה מלאה, 5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום.
במסגרת עבודתה, התובעת אחראית על הטיפול בדו"חות ותשלומים ששולמו על ידי כל המעסיקים במשק, לרבות מעסיקות במשק בית.
עבודת התובעת כללה קבלת שוברי תשלום, ספירתם ותלישת השוברים, וכן קבלה, בדיקה ומיון של הדו"חות המתקבלים על ידי המעסיקים מכל הבנקים.
סדר יום עבודת התובעת הוא כדלקמן: לאחר הגעה למשרד בשעה 7:30 לערך, התובעת מבצעת סידורים והכנות לקראת תחילת העבודה. לאחר מכן בשעה 8:00 לערך, מתחילה התובעת את פעולת ספירת השוברים ותלישתם. פעולה זו נמשכת בין 3-4 שעות ביום, ולעיתים ובמיוחד ב-15 לכל חודש, פעולה זו יכולה להמשך כל היום וכך עד ה-17 לכל חודש.
תיאור פעולת תלישת השוברים ואיגודם: התובעת מקבלת בכל יום בתחילת יום העבודה ארגזים עם שוברים שמגיעים מהבנקים השונים (להערכת התובעת, מדובר באלפי שוברים המגיעים כל יום).
מיד לאחר מכן, התובעת מתחילה בספירת השוברים, כאשר הספירה מתבצעת על ידי פעולת "דפדוף" (הרמת האגודל והחזרתה) חוזרת ונשנית המפעילה מאמץ על אגודל ימין.
התובעת מחלקת את השוברים לצרורות של כ-100 שוברים בכל צרור, ולכל צרור התובעת נדרשת לתלוש תעודת משלוח, כאשר גם פעולת התלישה גורמת לתובעת למאמץ של האגודל הימנית.
לאחר סיום פעולת התלישה, התובעת מאגדת את הצרור וגם פעולה זו נעשית על ידי הפעלת מאמץ מסוים של האגודל הימנית.
לאחר סיום פעולת אגידת הצרור, התובעת חוזרת מיד לפעולת ספירת השוברים לצורך אגידת הצרור הבא וכך חוזר חלילה עד לסיום כל השוברים שקיבלה באותו היום.
כאמור, החלק הזה של ספירת השוברים, תלישתם ואיגודם אורך כ3-4 שעות בכל יום, נעשה ברצף ודורש הפעלה חוזרנית של אגודל יד ימין. יד ימין היא היד הדומיננטית של התובעת (התמונות המשקפות את פעולות הספירה, תלישה ואיגוד הצרורות צורפו לתצהיר התובעת וסומנו א', והם נסרקו לתקליטור המצ"ב).
על יסוד התשתית העובדתית הנ"ל מתבקש המומחה היועץ הרפואי לחוות דעתו בשאלות הבאות:
מהו הליקוי ממנו סובלת התובעת באגודל יד ימין?
האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת לבין הליקוי באגודל יד ימין שלה ? על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על התפתחות הליקוי או החמרתו, דהיינו יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו על הופעת הליקוי או החמרתו, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
אם התשובה לשאלה הקודמת היא בחיוב- האם התרומה של תנאי עבודתה של התובעתצ להיווצרות או להחמרת הליקוי היא משמעותית? לעניין זה, התרומה היא "משמעותית" אם ניתן לייחס לה לפחות 20% מההשפעה על היווצרות או החמרת הליקוי, מכלל הגורמים שתרמו להיווצרות או להחמרת הליקוי.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת היא בחיוב- מתבקש המומחה להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי הליקוי של התובעת באגודל יד ימין נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה לליקויה (כדוגמת טיפות המים המחוררות חור באבן עליה הן נוטפות)?
לצורך מתן חוות דעתו מועברים למומחה היועץ הרפואי תיקיה הרפואיים של התובע ת בקופת חולים מכבי ובית חולים הדסה הר הצופים וכן החומר הפואי שצורף לתצהיר התובעת ולכתב התביעה, שנסרקו לתקליטור המצ"ב.
ככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו הרפואית לבית הדין בתוך 30 יום מיום שהחלטה זו בצירוף החומר הרפואי המפורט בה יומצאו אליו.
תשומת לב המומחה, כי ככל שלא תתקבל חוות הדעת בתוך 45 יום, ישקול בית הדין ביטול המינוי ומינוי מומחה אחר.
המומחה יערוך את חוות הדעת בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א  - 1971 (להלן – "פקודת הראיות"), ובכלל זה יפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה בהתאם להנחיות בדבר מינוי מומחים ויועצים רפואיים וכן תעביר למומחה את התקליטור המצוי בתיק בית הדין ובו כל החומר הרפואי הרלבנטי.

ניתנה היום, י"ט תשרי תשפ"א, (07 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.