הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ב"ל 3478-04-21

09 אוגוסט 2021

לפני:

כב' הרשמת אסתר שחור

המערער
פרג באלי

ע"י ב"כ: עו"ד חאלד טוויל
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד אסף שפירא

פסק דין

ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לפיה עניינו של המערער יוחזר לוועד ת ערר אי כושר בהרכב חדש אשר תדון בטענת המערער לפיה איבד את כושרו להשתכר גם בתקופה שמיום 1.1.15 ועד ליום 13.6.16. בפני הוועדה בהרכבה החדש לא יעמדו פרוטוקולים של ועדות הערר אי כושר מישיבותיה השונות. המערער ובא כוחו יוזמנו לוועדה ויוכלו לטעון בפניה בעילת התכנסותה. החלטת הוועדה תהא מנומקת.
המערער ביקש לפסוק לזכותו הוצאות הואיל והוטרח לפנות לבית הדין מספר פעמים, כאשר ערעור זה הוא השלישי שמוגש לבית הדין על אותה סוגיה. כן ציין כי בפעם בה הובאה השאלה להכרעתה של סגנית הנשיא כב' השופטת ברוינר ישרזדה נפסקו לזכותו הוצאות.
המשיב התנגד לבקשה הואיל והוגשה מבעוד מועד הודעה על הסכמה שייתרה את הצורך בקיום דיון ואף את הצורך בהכרעה שיפוטית.
בהליכים מתחום הערעורים על ועדות ערר של המל"ל המסתיימים בהסכמה, ככלל אין מקום לפסיקת הוצאות. זאת על מנת לעודד את הצדדים להגיע להסכמות (עב"ל (ארצי) 384/03 רפעת עודה – המוסד לביטוח לאומי (21.10.2003); בר"ע (ארצי) 373/09 מיכאל מגרה נ' המוסד לביטוח לאומי (9.11.2009).
בבר"ע (ארצי) 27013-04-21 רוזנברג – המל"ל (ניתן ביום 6.6.21) נקבע כי הגיונה של הלכת מגרה שהוזכרה לעיל חל דרך כלל, " אולם, אין משמעה כי כל אימת שצד מסכים למה שהיה צריך להסכים לו מלכתחילה חל הגיונה של ההלכה. יש לבחון את נסיבות העניין ואת התאמתן לתכליתה של ההלכה".
בנסיבות הליך זה עניינו של המערער הגיע לבית הדין פעם נוספת לאחר הליכים קודמים בסוגיה . ב"כ המשיב הציע הצעה שיש בה הסכמה להחזרת עניינו של המערער לוועדה עוד קודם לדיון, ובכך פעל כדין במטרה לצמצם בהוצאות הצדדים ובזמן שיפוטי יקר. באחד ההליכים הקודמים עת היה צורך בהכרעה שיפוטית, נפסקו לזכות המערער הוצאות. בהליך שלאחר מכן, עת הוחזר עניינו של המערער בהסכמה, לא נפסקו הוצאות, ונראה שאף בהליך זה בו היתה הסכמה לכתחילית וכוללת – להשבת עניינו לוועדה בהרכב חדש – אין ראוי לפסוק הוצאות, אלא מתקיים הגיונה של ההלכה לעודד את המשיב להגיע להסכמה משמעותית קודם לדיון ולצמצם בכך הוצאות הצדדים ומשאבי בית הדין כפי שקרה גם כאן.
הבקשה נדחית. כל צד יישא אפוא בהוצאותיו.

ניתן היום, א' אלול תשפ"א, (09 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .