הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ב"ל 23839-03-18

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור

התובעת:
מאיה כהן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
לפני בית הדין הודעת המומחה, ד"ר מיכאל מיכיילביץ.
המומחה ציין כי מהחומר שהועבר לעיונו לא ניתן להבין מה סוג ההקלדות שביצעה התובעת. האם מדובר בהקלדה במסגרת עבודות מזכירות, מילוי טפסים, הקלדת נתונים או כתיבת טקסטים. האם מדובר בהקלדה ממושכת רצופה או מהירה ומה סוג החברה שהתובעת עבדה בה.
המומחה הוסיף כי מעבר לכתיבת חוות הדעת הרגילה עם רפרנס של מאמרים, הוא התבקש לערוך דיון בנושא של תסמונת תעלה קרפלית, להביא סקירת ספרות מקצועית חדשה, לתת הערכה למחקרים מדעים אחרונים. לדעת המומחה, עניינים אלו יוצאים ממסגרת חוות דעת משפטית מקובלת, וביקש להבהיר האם הבין נכון את הבקשה.
בעניין השאלות העובדתיות ששאל המומחה, המזכירות תשלח למומחה העתק מתצהיר התובעת בצירוף פרוטוקול ישיבת יום 29.5.19, אשר בהם מענה לשאלות העובדתיות ששאל המומחה. המומחה יתייחס בחוות דעתו לעובדות העולות מהתצהיר והפרוטוקול.
בעניין שאלת המומחה האם הבין נכון את הוראות בית הדין, יובהר למומחה כי ההחלטה למומחה הנוסף ניתנה בהתאם להחלטת כבוד בית הדין הארצי בעב"ל 26659-10-19 דרורית חורי נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו), כמפורט בהחלטת בית הדין מיום 31.1.21. מהשאלה עולה כי המומח ה הבין נכון את הוראות בית הדין ועליו לפרט את שנדרש. המזכירות תצרף להחלטה זו את החלטת בית הדין מיום 27/4/21 ובה השאלות שעליהן על המומחה לענות.
המומחה יודיע עד ליום 18.11.21 אם באפשרותו למלא אחר הוראות בית הדין.
ככל שכן, יגיש חוות דעת משלימה עד ליום 9.12.21.
ככל שהמומחה יודיע שאין באפשרותו למלא אחר הוראות בית הדין, ימונה מומחה אחר על כל המשתמע .
ניתנה היום, ו' כסלו תשפ"ב, (10 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.