הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ב"ל 146-08-19

01 אוקטובר 2020
לפני:
כב' השופט דניאל גולדברג
התובעת:
יפית כהן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
בית הדין ממנה בזאת את ד"ר בלומנפלד זאב, לשמש מומחה יועץ רפואי לבית הדין בהליך זה (בתחום היילוד וגניקולוגיה) .
להלן התשתית העובדתית המוסכמת שבין הצדדים:
התובעת ילידת 1986, עבדה כאחראית כ"א בחברה קמעונית (רשת "מקס סטוק").
התובעת הגישה לנתבע תביעה לעניין גמלה לשמירת הריון מיום 27.12.18 עד הלידה.
התובעת ילדה במזל טוב ביום 23.7.19.
לתובעת ניתן אישור רפואי בגין חלופה ראשונה של סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי, בטענה כי היא זכאית לגמלה בשל מצבה הנובע מן ההיריון והמסכן אותה או את עוברה.
ביום 16.5.19 לאחר בדיקה חוזרת, דחה הנתבע את תביעתה של התובעת לגמלת היריון מהטעם כי אין סכנה לאם/ עובר בכפוף לסעיף 58 לחוק ולתקנה 5ב' ו-ג'.
מצבה הרפואי כמתואר במסמכים הרפואיים.
על יסוד התשתית העובדתית הנ"ל מתבקש המומחה היועץ הרפואי לחוות דעתו בשאלות הבאה:
האם הייתה הצדקה רפואית לשמירת ההיריון שניתנה לתובעת לפי סעיף 58(1) לחוק הביטוח הלאומי, דהיינו- האם מצבה הרפואי של התובעת סיכן אותה או את עוברה?
לצורך מתן חוות דעתו מועברים למומחה היועץ הרפואי תיקיו הרפואיים של התובע ת בקופת חולים כללית ומרכז בריאות האישה בבית חולים שערי צדק שנסרקו לתקליטור המצ"ב.
ככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו הרפואית לבית הדין בתוך 30 יום מיום שהחלטה זו בצירוף החומר הרפואי המפורט בה יומצאו אליו.
תשומת לב המומחה, כי ככל שלא תתקבל חוות הדעת בתוך 45 יום, ישקול בית הדין ביטול המינוי ומינוי מומחה אחר.
המומחה יערוך את חוות הדעת בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א  - 1971 (להלן – "פקודת הראיות"), ובכלל זה יפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה בהתאם להנחיות בדבר מינוי מומחים ויועצים רפואיים וכן תעביר למומחה את התקליטור המצוי בתיק בית הדין ובו כל החומר הרפואי הרלבנטי.

ניתנה היום, י"ג תשרי תשפ"א, (01 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.