הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ק"ג 72226-11-20

23 פברואר 2021
לפני:

כב' הרשמת מירי שי

התובעת
הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד מורן הלוי
-
הנתבעת
סטאר אקספרס בע"מ

פסק דין

1. התביעה הוגשה לבית הדין ביום 30.11.20. התובעת הגישה ביום 20.12.20 הודעה לתיק, שלפיה כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 7.12.20. לבקשה צורפו אישור המסירה ותצהיר מוסר.

2. ביום 8.1.21 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהחלטה מיום 8.1.21 הונחתה התובעת להמציא לנתבעת את הבקשה יחד עם החלטת בית הדין. התובעת הגישה ביום 31.1.21 הודעה שלפיה החלטת בית הדין הומצאה לנתבעת ביום 11.1.21 יחד עם הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. להודעה צורפו אישור המסירה ותצהיר מוסר.

3. מעיון בתיק עולה שהנתבעת לא הגישה כתב הגנה, על אף שכתבי בי-הדין הומצאו לה כדין. הנתבעת גם לא הגיבה לבקשה, על אף שחלף המועד להמצאת התגובה.

4. בנסיבות אלה, ובהתאם לסמכותי לפי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה ועל יסוד כתב התביעה בלבד.

5. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן:

א. סך 51,527 ש"ח בגין תשלומים עבור פוליסות ביטוח מנהלים לעובדי הנתבעת. סכום זה ישולם בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), התשע"ד-2014, ממועד הגשת התביעה (30.11.20) ועד לתשלום המלא בפועל.

ב. אגרת משפט בסך 515 ש"ח, ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ש"ח. אם לא ישולמו הסכומים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

6. הדיון הקבוע ליום 2.32.21 בטל.

ניתן היום, י"א אדר תשפ"א, (23 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .