הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה צ"ו 15592-09-20

10 פברואר 2021
לפני:

כב' הרשמת מירי שי

התובע
דסה טגנייה
ע"י ב"כ: עו"ד אמיליה ציגלר מטעם הלשכה לסיוע משפטי
-
הנתבעת
שניר יחיאל ובת חן ניקיון וכח אדם בע"מ

פסק דין

1. ביום 7.9.20 הגיש התובע כתב תביעה כנגד הנתבעת. ביום 11.1.21 הגיש התובע הודעה לתיק, שלפיה כתב התביעה והחלטת בית הדין מיום 8.9.20 הומצאו לנתבעת ביום 6.1.21. אישור המסירה הוגש לתיק ביום 12.1.21.

2. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה וגם לא התייצבה לדיון שנקבע ליום 12.1.21. לאחר שחלף המועד להגשת כתב הגנה, הגיש התובע בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה.

3. בנסיבות אלו, ומכוח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

4. הנתבעת תמציא לתובע, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, את המסמכים הבאים:
א. תלושי שכר לחודשים 1/20, 2/20, 4/20, 5/20 ו- 7/20.
ב. חוזה עבודה.
ג. דו"חות נוכחות לחודשים 7/19 עד 5/20 (כולל).
ד. מכתב פיטורים.
ה. מכתב הזמנה לשימוע ופרוטוקול שימוע.
ו. אסמכתאות אודות העברת כספים לקופת פיצויים ולקופת גמל.
ז. הודעה לעובד בדבר פירוט תנאי עבודה.

5. הנתבעת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 1,000 ש"ח, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ח שבט תשפ"א, (10 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .