הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 66867-06-19

לפני: כב' השופטת קרן כהן
המבקשת:
התובעת
שאל את הרופא בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רענן קריב
-
המשיבה:
הנתבעת
נטלי משיח
ע"י ב"כ עו"ד עודד רומנו

החלטה
לפניי בקשת המבקשת (התובעת) לגילוי מסמכים ספציפיים: התכתבויות בין המשיבה ללקוחות או ספקים שונים, מסמכי הנהלת חשבונות של המשיבה הנוגעים ללקוחות שונים או לספקים וחוזים על לקוחות או ספקים שונים.

הרקע לבקשה
המבקשת היא חברה המפעילה אתר בריאות המקשר בין הציבור לרופאים.

המבקשת העסיקה את המשיבה בתפקיד סוכנת שיווק ומכירות מיום 2.11.2018 ועד לחודש 5/2019.

בקשה לסעד זמני
ביום 30.6.2019 הגישה המבקשת בקשה למתן צו מניעה האוסר על המשיבה לפנות ללקוחותיה ולספקיה שפורטו ברשימה שצורפה לבקשה ולהימנע מעשיית שימוש בסודותיה העסקיים והמסחריים המוגדרים בסעיף 16 להסכם ההעסקה.

ביום 1.7.2019 הגישה המשיבה תגובה שבה ציינה כי התפטרה מעבודתה עקב אי תשלום פרמיות. נטען כי לפני שהחלה לעבוד אצל המבקשת היו לה 13 שנות ניסיון בתחום, לרבות קידום רופאים, וכי הביאה למבקשת מוצרים חדשים של ניהול פרויקטים. נטען כי לא הפרה את הסכם העבודה, כי אין למבקשת סוד מסחרי בר הגנה וכי רשימת הלקוחות לא נשמרה בסוד.

ביום 4.7.2019 התקיים די ון שבמהלכו ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים, בזו הלשון:
"ואלה ההסכמות אליהן הגענו לסילוק הסעד הזמני:

  1. המשיבה לא תפנה ללקוחות המבקשת המפורטים ברשימה שצורפה לבקשה תחת הכותרת 'קיימים ומשלמים'.
  2. המשיבה לא תפנה לספקי המבקשת המפורטים ברשימה שצורפה לבקשה תחת הכותרת 'ספקים'.

מוסכם על הצדדים, כי הספק מר לירון כהן כבר אינו ספק של המבקשת, ולכן ההסכמה בסעיף 2 אינה מתייחסת אליו.
......" (להלן: צו המניעה).

יצוין כי בעקבות הסכסוך שבין המבקשת למשיבה הוגש נגד מנהל המבקשת, מר יצחק נתן מלאך (להלן: מנהל המבקשת), כתב אישום בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ושיבוש הליכי המשפט, והוא הורשע על פיו.

התביעה הנוכחית
ביום 24.8.2020 הגישה המבקשת תביעה נגד המ שיבה לתשלום פיצויים בגין הפרת הסכם העבודה ו צו המניעה. נטען כי המשיבה פנתה ללקוחות המבקשת והציעה להם את שירותיה תוך שימוש בסודות המסחריים של המבקשת ובניגוד להתחייבותה בהסכם העבודה. עוד נטען כי גם לאחר מתן צו המניעה עזב ו לקוחות את המבקש בעקבות פניות מצד המשיבה. המבקשת פירטה שמות של עשרה לקוחות וספק אחד שאותם שידלה המשיבה לעבור אליה.

ביום 14.10.2020 הגישה המשיבה כתב הגנה שבו הכחישה את טענות המבקשת . נטען כי לא חתמה על הסכם אי תחרות בהסכמת מנהל המבקשת, כי הייתה חשופה לרשימת הלקוחות והספקים של המשיבה ולשיטת עבודתה וכי לא מדובר בסודות מסחריים. העסק של ה לא מתחרה בעסק של המבקשת מכיוון שהיא מספקת שירותי קידום בגוגל ו שירותים של ניהול אתר ולא מנהלת פורום רופאים. היא לא שידלה לקוחות לעבוד איתה אלא נענתה לפניית הלקוחות אליה, דבר שלא נאסר עליה בצו המניעה.

בדיון שהתקיים ביום 15.6.2021 בוטל צו המניעה מיום 4.7.2019 ב הסכמת הצדדים.

טענות הצדדים
המבקשת טענה כי יש להורות למ שיבה להמציא את כל התכתובות שלה באמצעות וואטסאפ, מסרונים ודואר אלקטרוני ללקוחות וספקים שונים, את כל מסמכי הנהלת החשבונות שלה בנוגע לשמות הלקוחות והספקים שפורטו בסעיף 23 לכתב התביעה ואת כל החוזים עם הלקוחות והספקים המפורטים בסעיף 23 לכתב התביעה מכיוון שהם רלוונטיים להליך. מהמסמכים ניתן יהיה להוכיח שהמשיבה פנתה ללקוחות ולספקים של המבקשת בפרק הזמן שחלף ממועד עזיבתה את העבודה (8.5.2019) ועד למועד ביטול צו המניעה (4.7.2019).

המשיבה טענה כי יש לדחות את הבקשה מכיוון שהטענה העובדתית שפנתה ללקוחות לא נתמכה בתצהיר ערוך כדין. כמו כן, צו המניעה לא אסר עליה להתקשר עם הלקוחות או הספקים של המבקשת אלא רק לפנות אליהם באופן יזום בלבד. קיים חיסיון על העניינים העסקיים והפרטיים של הלקוחות והספקים, לרבות ההתכתבויות המסחריות. לא הורם נטל ראשוני להוכיח שצו המניעה הופר ולכן לא מועבר אליה הנטל להוכיח שהקשר בינה ללקוחות נולד מבלי שהפרה את צו המניעה. המבקשת רשאית להעיד את הלקוחות מטעמה או להוכיח טענותיה באמצעות חוקר פרטי. מדובר בבקשה מכבידה המצריכה חיפושים נרחבים והשקעת משאבים, במיוחד לאחר שהטלפון שלה הוחלף. לגבי חלק מהלקוחות נטען כי היא בקשר עימם אולם ה וא נוצר כתוצאה מפניה שלהם אליה, לגבי לקוח אחד נטען כי אין לה קשר עסקי עימו, לגבי הספק מר לירון כהן נטען כי הוחרג מצו המניעה ולגבי לקוחות נוספים נטען כי כלל ל א נזכרו בכתב התביעה.

דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את הבקשה מצאתי כי דינה להתקבל בחלקה, כפי שיפורט להלן.

התכתבויות עם לקוחות וספקים
התכתבויות עם לירון כהן – דין הבקשה להידחות. מדובר בספק שלגביו הסכימו הצדדים שהמשיבה תוכל לפנות אליו ולהמשיך בקשריה העסקיים עימו. העובדה שהתבקשו מסמכים עד למועד ההסכמה (4.7.2019) אינה רלוונטית, שכן עצם ההסכמה שלפיה המשיבה רשאית להמשיך בקשריה העסקיים עם מר לירון כהן מצביעה על כך שלא הייתה מניעה מלכתחילה שתעשה כן.

התכתבויות עם גל הרמן וחברת טי ג'י מדיה עד 15.6.2021 – דין הבקשה להתקבל בחלקה . מר גל הרמן הוא הבעלים של חברת טי ג'י מדיה. המבקשת טענה כי המשיבה פנתה לחברת טי ג'י מדיה כדי ש תספק לה שירותים לאחר סיום עבודתה ואף לאחר מתן צו המניעה. השאלה אם המשיבה פנתה ל חברה זו או שמא החברה פנתה אליה מיוזמתה היא סוגיה מהותית בהליך ולכן המסמכים המבוקשים רלוונטיים. עם זאת, אין מקום להורות על גילוי של כל התכתובות עם מר גל הרמן והחברה שבבעלותו שכן תכתובות אלה עשויות לכלול מידע עסקי של המשיבה ושל החברה. התכתובת הרלוונטית היא התכתובת הראשונה עם החברה מכיוון שממנה ניתן יהיה ללמוד מיהו הגורם שביצע את הפנייה הראשונה. אי לכך, המשיבה תגלה את התכתובת הראשונה עם חברת טי ג'י מדיה ומר גל הרמן .
ככל שקיים מידע עסקי או פרטי בתכתובות, רשאית המשיבה להשחירו.

התכתבויות עם ד"ר מג'יד כעביה, ד"ר נסייר סאלח, ד"ר בנימין פרסון, ד"ר איליה בורד – דין הבקשה להתקבל בחלקה. המשיבה הודתה כי היא בקשר עסקי עם לקוחות אלה אולם טענה שהם אלה שפנו אליה לצורך קבלת השירותים. כאמור, השאלה מי הגורם שביצע את הפנייה הראשונה היא שאלה מהותית בהליך ולכן התכתובת הראשונ ה רלוונטית להליך. אי לכך, המשיבה תגלה את התכתובות הראשונות עם לקוחות אלה.
ככל שקיים מידע עסקי או פרטי בתכתובות אלה, רשאית המשיבה להשחירו.

התכתבויות עם ד"ר זיאד מחאמיד – דין הבקשה להתקבל בחלקה. המשיבה טענה שאינה בקשר עסקי עם ד"ר מחאמיד ושהוא יצר עימה קשר לצורך בניית אתר. בנסיבות אלה, תגלה המשיבה את פנייתו של ד"ר מחאמיד אליה לצורך בניית האתר. המשיבה רשאית להשחיר את הפרטים העסקיים המפורטים במסמך.

התכתבויות עם מר סרג' ברנשטיין עד ליום 15.6.2021 – דין הבקשה להתקבל בחלקה. מר ברנשטיין הוא איש הקשר של המכללה לגיל הרך. המשיבה טענה שלא נתנה שירותים למכללה לגיל הרך ושרק נעשתה אליה פנייה לאחר שנודע על מעצרו של מנהל המבקשת כדי לברר מדוע לא ניתנים שירותים למכללה . בנסיבות אלה, תגלה המשיבה את ההתכתבויות עם מר ברנשטיין עד ליום 15.6.2021. ככל שנעשו פניות בנושאים עסקיים, המשיבה רשאית להשחיר את הפרטים העסקיים המפורטים במסמכים.

ככל שלא קיימות התכתבויות בכתב, תצהיר על כך המשיבה במסגרת התצהיר גילוי המסמכים.

מסמכי הנהלת חשבונות של הלקוחות והספק המפורטים בסעיף 23 לכתב התביעה
דין הבקשה להידחות. המבקשת ביקשה את כל מסמכי הנהלת החשבונות של השמות המפורטים בסעיף 23 לכתב התביעה (ד"ר מג'יד כעביה, ד"ר נסייר סלאח, ד"ר בנימין פרסון, ד"ר איליה בורד, המכללה לגיל הרך, ד"ר זיאד מחאמיד, ד"ר איתי סבלר, יוסי גולד, ד"ר אבראהים בסול, מרפאת העמקים והספק טיג'י מדיה בע"מ) מיום 1.6.2019 עד 15.6.2021. לא ברור כיצד יש במסמכים אלה כדי להצביע על כך שהמשיבה שידלה את הלקוחות והספק לעבור לעבוד עימה לאחר מתן צו המניעה ולא שהלקוחות והספק הם אלה שפנו אליה.
כמו כן, מסמכים אלה אינם רלוונטיים לפיצוי הנתבע ואף כוללים מידע עסקי ומידע פרטי של המשיבה, הלקוחות והספק, ולכן גם מסיבה זו אין מקום לגלותם.

חוזים עם הלקוחות והספק המפורטים בסעיף 23 לכתב התביעה
דין הבקשה להידחות. המבקשת ביקשה את כל החוזים עם הלקוחות והספק המפורטים בסעיף 23 לכתב התביעה ( ד"ר מג'יד כעביה, ד"ר נסייר סלאח, ד"ר בנימין פרסון, ד"ר איליה בורד, המכללה לגיל הרך, ד"ר זיאד מחאמיד, ד"ר איתי סבלר, יוסי גולד, ד"ר אבראהים בסול, מרפאת העמקים והספק טיג'י מדיה בע"מ ). לא ברור כיצד יש במסמכים המבוקשים כדי להצביע על כך שהמשיבה שידלה את הלקוחות והספק לעבור לעבוד עימה לאחר מתן צו המניעה ולסתור את טענתה שהלקוחות והספק הם אלה שפנו אליה. אי לכך, אין מקום להורות למשיבה לגלות מסמכים אלה העלולים אף לפגוע בפרטיות הלקוחות והספקים.

סוף דבר
הבקשה מתקבלת בחלקה.
הבקשה לגילוי מסמכי הנהלת החשבונות עם הלקוחות והספק שפורטו בסעיף 23 לכתב התביעה ולגילוי חוזים עם הלקוחות והספק שפורטו בסעיף 23 לכתב התביעה – נדחית.

המשיבה תגלה עד ליום 7.11.2021 במסגרת תצהיר ערוך כדין את המסמכים הבאים:
התכתובת הראשונה עם הספק טי ג'י מדיה ועם הבעלים מר גל הרמן ו כן עם הלקוחות ד"ר מג'יד כעביה, ד"ר נסייר סאלח, ד"ר בנימין פרסון, ד"ר איליה בורד .
התכתובות עם ד"ר זיאד מחאמיד ועם מר סרג' ברנשטיין .

ככל שקיים מידע עסקי או פרטי בתכתובת, רשאית המשיבה להשחירו.

כמו כן, ככל שהתכתובות אינן ברשות המשיבה, תפרט זאת במסגרת תצהיר גילוי המסמכים.

הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך.

ניתנה היום, ב' חשוון תשפ"ב, (08 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.